Baten en Lasten

Overzicht van de baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van de baten en lasten
Baten en lasten
Bedragen x € 1.000
Totaaloverzicht baten en lasten per programma Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Programma's
Vitaal en Sociaal Breda 349.125 141.084 369.860 157.638 331.594 133.145 327.177 132.533 321.613 130.365 321.736 130.370
Ondernemend Breda 64.856 11.845 70.790 12.943 76.881 17.348 71.300 11.673 68.689 7.990 63.158 3.450
Duurzaam wonen in Breda 39.721 35.588 56.483 37.854 51.808 38.515 32.521 26.464 25.485 19.885 25.335 19.585
Basis op orde in Breda 152.795 82.999 144.971 78.802 150.982 89.616 152.619 90.904 155.101 92.252 155.589 92.744
Totaal Programma's 606.496 271.516 642.105 287.237 611.266 278.624 583.617 261.574 570.889 250.492 565.818 246.149
334.980 354.868 332.641 322.044 320.397 319.670
Overhead 67.789 6.645 65.217 7.082 68.451 5.782 67.393 5.782 66.847 5.782 65.784 5.782
Bedrijfsvoering -8 -8 -8 -8 -8
Algemene uitkeringen 346.781 359.318 350.406 355.114 357.276 363.039
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 501 36.825 862 36.759 636 37.843 636 38.796 636 40.369 636 42.007
Onvoorzien 183 1.000 1.000 1.000 1.000
Overige algemene dekkingsmiddelen 1.517 140 513 -546 3.052 8.509 15.625
Saldo van de financieringsfunctie -323 6.487 2.650 5.904 3.591 5.676 3.591 5.676 3.591 5.676 3.591 5.676
Dividend 807 748 375 375 375 375
Vennootschapsbelasting 226 400 478 32 -103
Subtotaal programma's (incl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien) 675.980 669.202 711.748 697.049 684.791 678.706 659.760 667.317 651.496 659.970 652.344 663.028
6.778 14.699 6.085 -7.557 -8.474 -10.684
Mutaties Reserves 7.866 21.664 36.247 52.992 2.949 9.552 10.825 3.752 8.561 1.219 9.061 1.194
Begrotingssaldo 683.846 690.866 747.995 750.041 687.740 688.259 670.585 671.069 660.057 661.189 661.405 664.222
Resultaat Jaarrekening 7.020
Resultaat Begroting 2.045 519 484 1.132 2.817

Toelichting op mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op mutaties

De grootste mutaties zijn op programmaniveau per thema toegelicht. Voor een totaaloverzicht van inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar de managementsamenvatting.

In dit overzicht is het resultaat van de begroting afzonderlijk gepubliceerd. In de programma's maakt dit saldo onderdeel uit van programma 5. In de overzichten in de bijlage is dit ook als zodanig opgenomen.