Colofon

Proclaimer

Terug naar navigatie - Proclaimer

De Gemeente Breda is verantwoordelijk voor de gemeentelijk inhoud van dit boekwerk/website, en doet er alles aan om het boekwerk/website actueel en correct te houden. Toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid zijn hierbij van belang. Mocht u toch informatie treffen die niet correct is of heeft u suggesties of opmerkingen, dan vernemen wij dit graag van u via hetgeldvanbreda@breda.nl.

Auteursrecht

Terug naar navigatie - Auteursrecht

De Gemeente Breda bezit het auteursrecht op alle gemeentelijke informatie die via www.hetgeldvanbreda.nl toegankelijk is. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Het is niet toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming vanuit commercieel oogpunt te verspreiden of kopiëren. Via www.breda.nl/contact kunt u informatie opvragen over het gebruik van het materiaal.

Terug naar navigatie - Links naar andere websites

Om het u makkelijk te maken, kunt u via deze website ook websites bezoeken die niet door de Gemeente Breda worden geëxploiteerd. De Gemeente Breda heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Uitgave: Gemeente Breda
Tekstbewerking: Gemeente Breda
Fotografie en vormgeving: Gemeente Breda
Website gemeente: www.breda.nl
Mail-adres: gemeentebreda@breda.nl
Telefoon: 14076
Postadres:

Postbus 90.156

4800 RH  Breda

Nummer KvK: 20169706