Geraamde investeringen

Geraamde investeringen

Terug naar navigatie - Geraamde investeringen
(bedragen x € 1.000)
Investeringsplanning Lopend krediet per 1-9-2020 Nog te voteren voor 2021 Nog te voteren voor 2022 Nog te voteren voor 2023 Nog te voteren voor 2024 Totaal beschikbare investeringsmiddelen
Vitaal en sociaal Breda
Wijkontwikkeling 1.573 - - - - 1.573
Speelvoorzieningen - 500 500 500 500 2.000
Subtotaal 1.573 500 500 500 500 3.573
Ondernemend Breda
Investeringsfonds Corona - 1.500 - - - 1.500
Masterplan verlichting 501 - - - - 501
Ontwikkelingen Bavel - 200 - - 3.300 3.500
Programma Verbeter Breda - 1.500 1.500 - - 3.000
Crossmark 6.405 - - - - 6.405
Corbion 79 - - - - 79
Markoevers/Zoete Delta - - 1.480 - - 1.480
Hoofdinfrastructuur Havenkwartier - 1.600 - - - 1.600
Havenkwartier 800 500 500 500 - 2.300
Havenkwartier - bodemsanering - - 325 262 712 1.299
Markant gebouw Havenkwartier - - - - - -
Cultuurcluster Klavers Jansen/Electron 750 750 1.500 - - 3.000
Gasthuisvelden 167 500 500 500 - 1.667
Park Seelig Zuid - - - - 6.500 6.500
Nieuwe Mark 21.368 - - - - 21.368
Herontwikkeling vertreklocaties - 750 750 - 1.500
Amphia 1.693 - - - - 1.693
Stadsdepot 159 575 - - - 734
Subtotaal 31.922 7.125 6.555 2.012 10.512 58.126
Duurzaam wonen in Breda
Wonen 1.987 - - - - 1.987
Oostflank 2.111 - - 2.000 - 4.111
Achter de Lange Stallen 250 250 250 - - 750
Tuinen van Genta - - 750 - - 750
Overige nieuwe projecten 926 400 400 - - 1.726
Aankoopprogramma 4.945 - - - - 4.945
Mobiliteit 13.657 2.700 2.600 4.400 - 23.357
Hoogspanningsverbinding 150kv 3.204 3.204
Mobiliteitsdeal Verbeter Breda (w.o. Noordelijke Rondweg) - 500 2.000 2.750 4.250 9.500
Fysieke maatregelen langzaamverkeer - 300 - - - 300
Parkeren 639 - - - - 639
Groen en Water 4.041 410 410 410 - 5.271
Milieubeheer 47 - - - - 47
Recreatieve groene voorzieningen buitengebied - 1.500 - - - 1.500
Subtotaal 31.807 6.060 6.410 9.560 4.250 58.087
Basis op orde
Openbare ruimte: wegen 4.834 700 700 700 - 6.934
Openbare ruimte: groen 1.568 1.090 1.090 1.090 1.090 5.928
Openbare verlichting - 2.000 2.000 2.000 2.400 8.400
Groene pleinen & parken 2.0 833 - 833 833 - 2.499
Pleinenplan - 120 - - - 120
Vastgoedbeheer 7.392 - - - - 7.392
Talentencentrum 23.320 - - - - 23.320
Doorstroomvoorziening 4.733 - - - - 4.733
Sportaccomodaties 581 - - - - 581
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2.234 1.494 - - - 3.728
Afvalservice - 200 200 200 200 800
Riolering 67.098 - - - 16.200 83.298
Subtotaal 112.593 5.604 4.823 4.823 19.890 147.733
Organisatie en Financiën van Breda
Bedrijfsvoering 6.768 1.520 1.540 2.900 2.900 15.628
Wagenpark 1.741 1.695 1.695 1.695 1.695 8.521
Subtotaal 8.509 3.215 3.235 4.595 4.595 24.149
Totaal investeringen 186.404 22.504 21.523 21.490 39.747 291.668