Inleiding paragrafen

Volgens de begrotingsregels voor gemeenten (BBV) zijn er 7 verplichte paragrafen in de begroting. Lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, grondbeleid, kapitaalgoederen, verbonden partijen, financiering en bedrijfsvoering. Elke paragraaf start met een inleiding. Daarna leest u de aandachtspunten voor begrotingsjaar 2021, vaak aangevuld met financiële informatie.
Paragrafen zijn van invloed op de programma’s en andersom. Bekijk hiervoor bovenstaande matrix.