Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2021
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding Bredase begroting 2021
     1. Blz. 5 Managementsamenvatting Bredase Begroting 2020
     2. Blz. 6 Wat betekent deze begroting voor de Bredanaar?
     3. Blz. 7 Hoe zien onze inkomsten, uitgaven en investeringsruimte eruit?
     4. Blz. 8 Waarin gaan we investeren en hoeveel?
     5. Blz. 9 Waarin gaan we investeren en hoeveel (onder excel)
     6. Blz. 10 Hoe ziet onze actuele financiële positie eruit?
     7. Blz. 11 Hoe ziet onze actuele financiële positie eruit ? (tekst onder excel)
     8. Blz. 12 Hoe ziet ons weerstandsvermogen en ons risicoprofiel eruit?
     9. Blz. 13 Hoe ziet ons weerstandsprofiel eruit? (tekst na excel)
     10. Blz. 14 Wat is de ontwikkeling van de balansposities?
   2. Blz. 15 Vitaal en Sociaal Breda
    1. Blz. 16 Onze ambitie
    2. Blz. 17 Thema Opgroeien
     1. Blz. 18 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 19 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 20 Wat zijn de risico's ?
    3. Blz. 21 Thema Betrokken zijn
     1. Blz. 22 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 23 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 24 Wat zijn de risico's ?
    4. Blz. 25 Thema Leren, ontwikkelen en werken
     1. Blz. 26 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 27 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 28 Wat zijn de risico's ?
    5. Blz. 29 Thema Thuis
     1. Blz. 30 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 31 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 32 Wat zijn de risico's ?
    6. Blz. 33 Thema Leven
     1. Blz. 34 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 35 Wat gaan we daarvoor doen?
     3. Blz. 36 Wat zijn de risico's ?
    7. Blz. 37 Thema Ontmoeten
     1. Blz. 38 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 39 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 40 Wat zijn de risico's ?
    8. Blz. 41 Wat mag het programma kosten
    9. Blz. 42 Financiële toelichting op dit programma
    10. Blz. 43 Investeringen
    11. Blz. 44 Reserves
    12. Blz. 45 Beleidsstukken
    13. Blz. 46 Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen
   3. Blz. 47 Ondernemend Breda
    1. Blz. 48 Onze ambitie
    2. Blz. 49 Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda
     1. Blz. 50 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 51 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 52 Wat zijn de risico's ?
    3. Blz. 53 Thema Grote projecten in de stad
     1. Blz. 54 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 55 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 56 Wat zijn de risico's ?
    4. Blz. 57 Thema Dynamische stad
     1. Blz. 58 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 59 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 60 Wat zijn de risico's ?
    5. Blz. 61 Thema Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs
     1. Blz. 62 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 63 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 64 Wat zijn de risico's ?
    6. Blz. 65 Thema Verbindend bestuur
     1. Blz. 66 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 67 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 68 Wat zijn de risico's ?
    7. Blz. 69 Wat mag het programma kosten
    8. Blz. 70 Financiële toelichting op dit programma
    9. Blz. 71 Investeringen
    10. Blz. 72 Beleidsstukken
    11. Blz. 73 Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen
   4. Blz. 74 Duurzaam wonen in Breda
    1. Blz. 75 Onze ambitie
    2. Blz. 76 Thema Wonen in Breda
     1. Blz. 77 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 78 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 79 Wat zijn de risico's ?
    3. Blz. 80 Thema Verdeling beschikbare ruimte
     1. Blz. 81 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 82 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 83 Wat zijn de risico's ?
    4. Blz. 84 Thema Grote woonprojecten in de stad
     1. Blz. 85 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 86 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 87 Wat zijn de risico's ?
    5. Blz. 88 Thema Bereikbaar Breda
     1. Blz. 89 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 90 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 91 Wat zijn de risico's ?
    6. Blz. 92 Thema Breda is een duurzame en bestendige stad
     1. Blz. 93 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 94 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 95 Wat zijn de risico's ?
    7. Blz. 96 Wat mag het programma kosten
    8. Blz. 97 Financiële toelichting op dit programma
    9. Blz. 98 Investeringen
    10. Blz. 99 Reserves
    11. Blz. 100 Voorzieningen
    12. Blz. 101 Beleidsstukken
   5. Blz. 102 Basis op Orde in Breda
    1. Blz. 103 Onze ambitie
    2. Blz. 104 Thema Veilig Breda
     1. Blz. 105 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 106 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 107 Wat zijn de risico's ?
    3. Blz. 108 Thema Dienstverlening
     1. Blz. 109 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 110 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 111 Wat zijn de risico's ?
    4. Blz. 112 Thema Beheer van de openbare ruimte
     1. Blz. 113 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 114 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 115 Wat zijn de risico's ?
    5. Blz. 116 Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed
     1. Blz. 117 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 118 Wat gaan we daarvoor doen?
     3. Blz. 119 Wat zijn de risico's ?
    6. Blz. 120 Thema Open overheid
     1. Blz. 121 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 122 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 123 Wat zijn de risico's ?
    7. Blz. 124 Wat mag het programma kosten
    8. Blz. 125 Financiële toelichting op dit programma
    9. Blz. 126 Investeringen
    10. Blz. 127 Mutaties in voorzieningen
    11. Blz. 128 Beleidsstukken
    12. Blz. 129 Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen
   6. Blz. 130 Organisatie en financiën van Breda
    1. Blz. 131 Onze Ambitie
    2. Blz. 132 Thema Een toekomstbestendige organisatie
     1. Blz. 133 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 134 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 135 Wat zijn de risico's ?
    3. Blz. 136 Thema Solide financiën
     1. Blz. 137 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 138 Wat gaan we daarvoor doen ?
     3. Blz. 139 Wat zijn de risico's ?
    4. Blz. 140 Wat mag het programma kosten
    5. Blz. 141 Financiële toelichting op dit programma
    6. Blz. 142 Investeringen
    7. Blz. 143 Reserves
    8. Blz. 144 Voorzieningen
    9. Blz. 145 Beleidsstukken
    10. Blz. 146 Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen
   7. Blz. 147 Overzicht indicatoren
    1. Blz. 148 Programma 1 Vitaal en Sociaal
     1. Blz. 149 Programma 1 Vitaal en Sociaal
     2. Blz. 150 ...
    2. Blz. 151 Programma 2 Ondernemend Breda
     1. Blz. 152 Programma 2 Ondernemend Breda
    3. Blz. 153 Programma 3 Duurzaam wonen
     1. Blz. 154 Programma 3 Duurzaam Wonen
    4. Blz. 155 Programma 4 Basis op Orde
     1. Blz. 156 Programma 4 Basis op Orde
    5. Blz. 157 Programma 5 Organisatie en financiën
     1. Blz. 158 Programma 5 Organisatie en Financien
  2. Blz. 159 Paragrafen
   1. Blz. 160 Inleiding paragrafen
    1. Blz. 161 Inleiding
   2. Blz. 162 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 163 Algemeen
    2. Blz. 164 Algemene ontwikkelingen
    3. Blz. 165 Beleid lokale heffingen
    4. Blz. 166 Begrote inkomsten
    5. Blz. 167 Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten
    6. Blz. 168 Voorbeeld van de ontwikkeling woonlasten
    7. Blz. 169 Kostendekkendheid tarieven
    8. Blz. 170 Kwijtschelding
   3. Blz. 171 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 172 Inleiding
    2. Blz. 173 Weerstandscapaciteit
    3. Blz. 174 Weerstandsvermogen
    4. Blz. 175 Beleid: Uitgangspunten en proces
    5. Blz. 176 Financiële kengetallen
   4. Blz. 177 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 178 Inleiding
    2. Blz. 179 Visie gemeentelijk grondbeleid
    3. Blz. 180 Ontwikkelingen
    4. Blz. 181 Gehanteerde parameters
    5. Blz. 182 Planresultaten
    6. Blz. 183 Voorziening negatieve grondexploitaties
    7. Blz. 184 Risico's en weerstandsvermogen
   5. Blz. 185 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
    1. Blz. 186 Inleiding
    2. Blz. 187 Beheer en onderhoud van de openbare ruimte
    3. Blz. 188 Beheer en onderhoud riolering
    4. Blz. 189 Beheer en onderhoud accommodaties
    5. Blz. 190 Beheer en onderhoud voertuigen
   6. Blz. 191 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 192 Inleiding
    2. Blz. 193 Visie en beleid
    3. Blz. 194 Financiële richtlijnen gemeenschappelijke regelingen
    4. Blz. 195 De verbonden partijen
    5. Blz. 196 Neovita BV
    6. Blz. 197 GR GGD West Brabant
    7. Blz. 198 GR Regionale Ambulance voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
    8. Blz. 199 GR programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
    9. Blz. 200 NV Werkgelegenheidsinstituur West-Brabant
    10. Blz. 201 Chassétheater beheer NV
    11. Blz. 202 NV Stadsherstel Breda
    12. Blz. 203 NV Bredase Investeringsmaaschappij (NV BriM)
    13. Blz. 204 GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
    14. Blz. 205 GR Regio West-Brabant
    15. Blz. 206 GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
    16. Blz. 207 Belgisch Nederlands Grensoverleg
    17. Blz. 208 GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
    18. Blz. 209 Zorg- en Veiligheidshuis Breda
    19. Blz. 210 Midwaste
    20. Blz. 211 Enexis Holding NV (inclusief overige NV's/BV's)
    21. Blz. 212 Brabant Water NV
    22. Blz. 213 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)
    23. Blz. 214 GR Belastingsamenwerking West-Brabant
   7. Blz. 215 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 216 Treasuryfunctie: taken en beleid
    2. Blz. 217 Renteverwachtingen
    3. Blz. 218 Financieringsbeleid
    4. Blz. 219 Verstrekte geldleningen en garanties
    5. Blz. 220 Renterisicobeheer
    6. Blz. 221 Kasgeldlimiet
    7. Blz. 222 Renterisiconorm
    8. Blz. 223 Schatkistbankieren
    9. Blz. 224 Treasuryresultaat
   8. Blz. 225 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 226 Bedrijfsvoering
    2. Blz. 227 Rechtmatigheid
  3. Blz. 228 Financiële begroting 2021
   1. Blz. 229 Inleiding financiële begroting 2021
    1. Blz. 230 Inleiding
   2. Blz. 231 Baten en Lasten
    1. Blz. 232 Overzicht van de baten en lasten
    2. Blz. 233 Toelichting op mutaties
   3. Blz. 234 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 235 Algemene dekkingsmiddelen
    2. Blz. 236 Toelichting overzicht algemene dekkingsmiddelen
   4. Blz. 237 Structureel begrotingssaldo
    1. Blz. 238 Structureel begrotingssaldo
    2. Blz. 239 Toelichting
   5. Blz. 240 Overzicht incidentele baten en lasten
    1. Blz. 241 Overzicht incidentele baten en lasten
    2. Blz. 242 Toelichting
   6. Blz. 243 Geprognostiseerde balans
    1. Blz. 244 Geprognostiseerde balans
    2. Blz. 245 Toelichting op de balans
   7. Blz. 246 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 247 Reserves
    2. Blz. 248 Voorzieningen
    3. Blz. 249 Toelichting
   8. Blz. 250 Meerjaren investeringsplan
    1. Blz. 251 investeringen tlv de algemene middelen
    2. Blz. 252 Toelichting
  4. Blz. 253 Bijlagen
   1. Blz. 254 Trends en ontwikkelingen
    1. Blz. 255 Vergrijzen, vergroenen, verslimmen en verbinden
   2. Blz. 256 Financieel totaaloverzicht
    1. Blz. 257 Financieel totaaloverzicht
   3. Blz. 258 Toelichting financiële begrippen
    1. Blz. 259 Toelichting financiële begrippen
   4. Blz. 260 Geraamde investeringen
    1. Blz. 261 Geraamde investeringen
   5. Blz. 262 Landelijke taakvelden en indicatoren
    1. Blz. 263 Inleiding
    2. Blz. 264 Landelijke taakvelden
    3. Blz. 265 Landelijke Indicatoren
    4. Blz. 266 Verdeling taakvelden over programma's
   6. Blz. 267 Klimaatbegroting Breda 2021
    1. Blz. 268 1 Inleiding
    2. Blz. 269 2 Actualisatie klimaatbeleid
    3. Blz. 270 2,1 Conclusies gezamenlijke acties alle thema's
    4. Blz. 271 2.2 Actsheet Bebouwde Omgeving
    5. Blz. 272 2.3 Actsheet Duurzaam Ondernemen
    6. Blz. 273 2.4 Actsheet duurzame energieproductie
    7. Blz. 274 2.5 Actsheet Duurzame Overheid
    8. Blz. 275 2.6 Actsheet Verkeer en Vervoer
    9. Blz. 276 3 Compensatie
    10. Blz. 277 4 Omgevingsvisie en -plan(nen)
   7. Blz. 278 Begroting in één oogopslag
    1. Blz. 279 Infographic
   8. Blz. 280 Colofon
    1. Blz. 281 Proclaimer
    2. Blz. 282 Auteursrecht
    3. Blz. 283 Links naar andere websites
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap