Een brief aan alle Bredanaars

Beste Bredanaars,

In het bestuursakkoord ‘Dichtbij Doen, Samen Sterk Vooruit’ is afgesproken wat we de komende vier jaar gaan doen in Breda. We gaan bijvoorbeeld beter samenwerken met inwoners en ondernemers, meer huizen bouwen en de stad nog veiliger maken. We willen als dat kan ook de kosten voor onze inwoners verlagen. Bijvoorbeeld door grofvuil gratis op te halen en door de rioolheffing te verlagen.
In deze begroting leest u hoe we onze plannen gaan betalen. We laten ook zien hoe de gemeente omgaat met belangrijke vraagstukken, zoals de hoge prijzen voor gas en stroom.
Onze plannen waarmaken
Veel mensen vinden het fijn om te wonen en te werken in Breda. Daarom gaan we de stad en de dorpen verder ontwikkelen. We bouwen meer huizen. Ook maken we de stad mooier. We trekken de Mark bijvoorbeeld door tot aan het Seelig-terrein. We ontwikkelen ook nieuwe gebieden in de stad: ’t Zoet, het Chassékwartier, de Gasthuisvelden en het Havenkwartier. Verder openen we in 2023 het Talentencentrum.
We willen dat iedereen in Breda kan (blijven) wonen. Daarom bouwen we vooral betaalbare huizen. Ook tijdelijke huizen kunnen daarbij helpen. We zorgen ervoor dat huizen niet meer zo makkelijk opgekocht kunnen worden door mensen die daar vooral veel geld mee willen verdienen. De gemeente neemt ook meer mensen in dienst, zodat we aanvragen sneller kunnen afhandelen en projecten sneller kunnen uitvoeren.
Breda kan nog veel mooier worden. De gemeente zorgt voor een schone en groene stad met prachtige pleinen, plantsoenen en parken. Daar moeten we met elkaar zuinig op zijn. We verwachten dus ook van onze inwoners dat ze helpen om alles mooi en schoon te houden.
Onze inwoners zijn continu in beweging. Ze doen boodschappen, brengen hun kinderen naar school en gaan naar hun werk. We stimuleren dat ze dat te voet, met de fiets of met de bus doen. Maar er is ook ruimte voor de auto. Vanaf 1 januari wordt de eerste parkeervergunning gratis. Daarmee verlagen we de kosten voor onze inwoners. Tegelijk ontstaat hiermee ruimte voor extra groen.
We willen dat onze wijken en dorpen leefbaar en veilig zijn. In sommige wijken is daarvoor extra aandacht nodig. De afgelopen maanden hebben we met veel inwoners gesproken om te horen wat er leeft. Samen hebben we bekeken hoe we de situatie in sommige wijken kunnen verbeteren. In april 2023 maken we één plan met al deze ideeën erin. Zo zorgen we samen voor een stad waar iedereen kan en wil wonen en werken. We beginnen met onze jeugd: binnen één generatie willen we onze stad verbeteren.
Veel bedrijven zijn hard geraakt door corona. Sommige ondernemers hebben hier nog elke dag last van. De gemeente kijkt hoe we deze mensen kunnen helpen. Gelukkig gaat het met de meeste bedrijven weer goed. Soms doen ze het zelfs beter dan vóór corona. Veel bedrijven zijn op zoek naar nieuw personeel. Wie in Breda een baan zoekt, heeft daardoor veel keuze. De komende jaren willen we vooral bedrijven naar Breda halen die zich bezighouden met toegepaste technologie en creativiteit. Dát zijn de banen van de toekomst.
Voor sommige mensen blijft het lastig om een nieuwe baan te vinden. Andere mensen hebben wel een baan, maar willen liever iets heel anders doen. De gemeente blijft deze mensen begeleiden naar werk. Dat doen we samen met scholen en bedrijven. We bieden ook extra ruimte aan nieuwe, jonge bedrijven, zodat ze verder kunnen groeien. Daar kunnen we talenten en creatieve mensen samenbrengen.
We gaan komend jaar ook onze dienstverlening verbeteren. In de wijken en dorpen praten onze boa’s bijvoorbeeld vaker met mensen op straat. Zo horen ze wat er leeft en kunnen ze snel in actie komen bij ongewenste situaties. We zorgen er ook voor dat inwoners meer zaken digitaal kunnen regelen met de gemeente.
Dat past bij alle digitale ontwikkelingen en innovaties waar we mee bezig zijn. Komend jaar werken we onder andere verder aan onze digitale infrastructuur. Daarnaast willen we onze inwoners stimuleren om wat minder met hun telefoon of tablet bezig te zijn en wat meer aandacht te besteden aan de mensen om hen heen.
We willen dat onze inwoners zich gezond en fit voelen. We verleiden hen om gezonder te leven, zodat ze minder snel ziek worden. Natuurlijk krijgt iedereen nog steeds de zorg die hij nodig heeft. In 2023 bekijken we hoe iedereen die dat nodig heeft zorg, hulp en ondersteuning kan krijgen vanuit de Wmo. We gaan ook de jeugdzorg beter regelen. Zo krijgen kinderen de hulp die ze nodig hebben en blijft deze zorg betaalbaar. We maken daar afspraken over met cliënten, instellingen en professionals.
De theaters en musea in Breda hebben het door corona erg zwaar gehad. Ze hadden veel minder publiek en bezoekers. Nog steeds komen er minder mensen naar voorstellingen en tentoonstellingen. In 2023 kijken we hoe we de theaters en musea financieel kunnen steunen.
De Grote Kerk is een icoon in de binnenstad. Afgelopen zomer kwamen de wielrenners van La Vuelta Hollanda door de kerk. Die beelden gingen de hele wereld over. De komende jaren willen we zorgen voor meer nieuwe belevingen in de Grote Kerk. Daar maken we een plan voor. Ook is er in 2023 eenmalig extra geld beschikbaar voor de Grote Kerk.
Grote maatschappelijke vraagstukken
De komende jaren hebben we ook te maken met grote maatschappelijke vraagstukken. Die hebben invloed op het leven van alle Bredanaars. We moeten samen aan de slag om deze vraagstukken op te lossen. Daarbij hebben we elkaar hard nodig.
Door de oorlog in Oekraïne is de prijs van gas en stroom enorm gestegen. Voor veel inwoners, ondernemers en bedrijven wordt het steeds lastiger om deze rekeningen te betalen. Ook grondstoffen en diensten worden steeds duurder. Wij helpen en ondersteunen onze inwoners waar dat nodig is. Daarbij kijken we vooral naar de lange termijn. Als we nu verduurzamen, is onze energierekening straks veel lager.
Om mensen hierbij te helpen, gaan we in 2023 al 250 koophuizen in Doornbos-Linie en de Hoge Vucht verduurzamen. Daarnaast investeren we onder andere in het Ulvenhoutse Bos. Zo kunnen ook onze kinderen en kleinkinderen opgroeien in een groene omgeving. We bouwen ook nieuwe huizen, bijvoorbeeld in Bavel. De enorme prijsstijging van gas en stroom heeft ons ook wakker geschud. We moeten méér doen om zelf stroom op te wekken én om minder energie te verbruiken. Dit doen we samen met onze inwoners en bedrijven.
In Oekraïne en op veel andere plekken in de wereld is het onrustig. Mensen vluchten daar weg en komen naar Nederland. Tegelijkertijd hebben we hier een tekort aan huizen. De gemeente Breda doet wat ze kan om iedereen zo goed mogelijk aan een huis te helpen. Op meerdere plekken bouwen we hiervoor tijdelijke huizen.
Dichtbij doen, samen sterk vooruit
De afgelopen maanden leek het wel alsof de ene crisis na de andere voorbijkwam. Wij kijken liever verder vooruit om problemen te voorkomen. Daarom willen we dicht bij onze inwoners staan, zodat we in actie kunnen komen vóórdat er iets misgaat. De komende tijd gaan we met nog meer inwoners, ondernemers en instellingen praten. Zo kunnen we samen sterk vooruit.
Hoe graag we het ook zouden willen: ook de gemeente kan niet in de toekomst kijken. Dingen zullen anders lopen dan verwacht. Misschien kunnen we niet al onze plannen meteen uitvoeren door een tekort aan personeel en grondstoffen. We moeten dus realistisch blijven kijken wat wél kan. Waar nodig maken we de juiste keuzes om onze plannen zo goed mogelijk waar te maken.
In deze begroting laten we zien hoe we de plannen uit het bestuursakkoord gaan uitvoeren. We investeren in de stad en kijken steeds wat Breda echt nodig heeft. Van de regering krijgen we vanaf 2026 waarschijnlijk meer geld. Los daarvan blijven we onze inwoners, ondernemers en instellingen waar nodig steunen. We zorgen ook voor de middenklasse, die het steeds lastiger krijgt. Dat doen we door dicht bij onze inwoners te blijven. Zo gaan we ook komend jaar samen sterk vooruit.

Met vriendelijke groet,

Het college van Burgemeester en Wethouders