Een brief aan alle Bredanaars

Beste Bredanaars,

In 2024 gaan we verder met de plannen uit ons bestuursakkoord (2022-2026). In deze begroting leggen we uit hoe we dat gaan doen. Bijvoorbeeld samen met onze partners in de wijken en dorpen en in de regio. Het jaar 2024 kenmerkt zich door realisatie, uitvoering en het op orde brengen van onze basis. Onze financiën bieden weinig ruimte voor nieuwe ambities. Daarom zijn we voorzichtig met extra ambities die niet in het bestuursakkoord staan.

Breda is een fijne stad om te wonen. Toch is het voor steeds meer mensen lastig om een betaalbaar huis te vinden. Daarom blijven we ook in 2024 volop nieuwe huizen bouwen. Dat worden vooral sociale huurhuizen en betaalbare koophuizen. We ontwikkelen daarvoor nieuwe wijken in de stad. Deze grote projecten kosten veel geld. Daarom vragen we of het Rijk daaraan mee wil betalen. We zorgen ervoor dat mensen die moeilijker een woning kunnen vinden, sneller ergens kunnen wonen. 

Steeds meer mensen in Breda vinden het lastig om rond te komen. Ook in 2024 blijven we hulp bieden aan inwoners die het financieel moeilijk hebben. We zetten ons daarnaast in voor gelijke kansen voor iedereen. Bijvoorbeeld met de wijkaanpak Verbeter Breda. Onze maatschappelijke partners zijn van grote waarde. We ondersteunen hen daarom de komende jaren extra via de waardenetwerken. 

Ook ondernemers hebben grote uitdagingen, zoals onvoldoende personeel en grondstoffen. Wij willen dat er voldoende werk is in Breda en dat iedereen het goed heeft. Daarom helpen we ondernemers om duurzamer en digitaler te werken. 

Breda moet goed bereikbaar zijn. Daarom zorgen we ervoor dat iedereen makkelijk van A naar B kan komen: met de auto, met de fiets, met de bus en te voet. Ook de Noordelijke Rondweg pakken we aan. In 2024 maken we daarvoor een plan. Daarnaast blijven we in gesprek met scholen om ervoor te zorgen dat alle kinderen veilig op school kunnen komen. In 2024 voeren we in meer wijken rond het centrum betaald parkeren in.

We vinden het belangrijk dat mensen goed voor zichzelf en voor anderen zorgen. Daardoor blijft de zorg bereikbaar en betaalbaar voor inwoners die echt zorg nodig hebben. In 2024 maken we afspraken in de regio om kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben eerder en beter te helpen.

In 2024 verbeteren we ook het onderwijs in Breda. Met extra geld knappen we schoolgebouwen op. Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en erbij kunnen horen. Ook daar maken we in 2024 een plan voor.

We maken Breda nog mooier. Dat doen we door wegen, fietspaden en voetpaden te verbeteren. We knappen ook onze parken, plantsoenen en speeltoestellen op. De Grote Kerk is van alle Bredanaars. Daarom stellen we middelen beschikbaar om de Grote Kerk te onderhouden en gratis toegankelijk te houden. Meerdere bruggen en viaducten in Breda moeten vervangen worden. We kijken of het Rijk daaraan mee wil betalen. We zorgen er verder voor dat er meer plekken komen waar je makkelijk en veilig buiten kunt sporten.

Breda wil een groene en gezonde stad zijn. We gaan klimaatverandering tegen en pakken de problemen door stikstof en te veel hitte in de stad aan. Ook leggen we nieuwe natuur aan, bijvoorbeeld in de Haagse Beemden. Zo willen we de titel ‘Breda stad in een park’ krijgen. Verder maken we plannen om ervoor te zorgen dat iedereen in de toekomst voldoende stroom heeft. We zetten inwoners ook aan het denken over minder en duurzamer kopen, repareren, delen en lenen.

In Breda is altijd wat te doen. De stad en de dorpen zijn aantrekkelijk en verrassend door alle evenementen die er plaatsvinden. We maken het in 2024 nog makkelijker om evenementen te organiseren.

In 2024 maken we een plan om de stad nog veiliger te maken. Plaatsen waar nu overlast is, pakken we aan. We zorgen er ook voor dat de jaarwisseling gewoon prettig verloopt. We houden de sfeer in de stad continu in de gaten, waardoor we mensen die zich misdragen meteen kunnen aanspreken. Jongeren die in de criminaliteit dreigen te belanden, helpen we om positief deel te nemen aan de samenleving.

De wereld wordt steeds digitaler. We kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de inwoners en bedrijven in Breda hiervan kunnen profiteren. We trekken bijvoorbeeld bedrijven en talenten aan die goed zijn in het ontwikkelen van games en creatieve nieuwe toepassingen. Samen met scholen en bedrijven zorgen we ervoor dat iedereen mee kan komen in de digitale wereld.

We zijn een college van doen. We richten ons op wat Breda en haar inwoners écht nodig hebben. Daardoor gaan we ook in 2024 samen sterk vooruit!

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders