Beste Bredanaars

De komende vier jaar mogen wij ons inzetten voor ons mooie Breda. Daar zijn we enorm trots op. Onze plannen staan uitgebreid beschreven in ons bestuursakkoord met de titel ‘Dichtbij doen, samen sterk vooruit’. In deze 
folder leest u de hoofdpunten van het akkoord in begrijpelijke taal. 

Naast alle plannen gaan we werken aan het herstel van vertrouwen in de overheid. In ons als gemeente dus. Dat doen we door nog beter te luisteren naar wat er speelt in Breda en nog beter te laten zien wat wij voor de stad doen. 

We maken niet alleen plannen, maar gaan die de komende jaren ook uitvoeren. Daar zetten we onze schouders onder, samen 
met het Rijk, de regio en u, onze inwoners en ondernemers. 

We kijken ernaar uit om Breda samen nog mooier 
te maken!