Voorwoord

De begroting 2021 hebben we vastgesteld in een periode, waarin de eerste effecten van de coronacrisis duidelijk werden. We wilden met de begroting 2021 zowel lef als liefde tonen, lef om door te pakken en keuzes te maken en liefde door zorgvuldig te blijven ontwikkelen samen met alle betrokken Bredanaars en door solidair te zijn met hen die het moeilijk hebben.

Waar staan we nu in de uitvoering van de begroting 2021? Dat is de centrale vraag in deze bestuursrapportage. In Breda maken we daarbij een rapportage op de afwijkingen per 1 juli van het jaar. In negatieve als in positieve zin. Dat wat goed gaat, gaat goed. Op datgene dat tegenvalt moeten we bijsturen.

De grootste uitdagingen doen zich met name voor op het gebied van de effecten van de corona crisis, de wmo, vastgoed, openbare ruimte en bedrijfsvoering. Positieve effecten zijn er op het gebied van uitkeringen (wet buig), jeugd, en de parkeeropbrengsten. Alle overige relevante ontwikkelingen leest u onder de betreffende begrotingsprogramma’s.

We hebben onze uitdagingen in beeld en kunnen daardoor onze koers voor de rest van het jaar bepalen. In sommige gevallen proberen we het tegenvallende resultaat te herstellen, gedurende het lopende jaar of zullen we soms het opgelopen tempoverlies voor lief moeten nemen. En sommige zaken vergen een langere adem zoals de aanpak van de tekorten binnen het sociaal domein.

Onze ambitie verwoord in de begroting over onze stad en dorpen waar zoveel gebeurt en te gebeuren staat blijft onverminderd van kracht. De tussenrapportage helpt ons om de puntjes op de i te zetten wanneer prestaties of financiën om een veelheid aan redenen tegenvallen. Met daarbij de uitkomsten van het jaar 2020 nog vers in het geheugen hebbende. Door nauwkeurig in beeld te brengen waar de zaken stroever verlopen dan we ons hadden voorgesteld worden we geholpen om focus aan te brengen en in samenspraak met u verder te bouwen aan onze stad.

Nog steeds is corona in ons midden en ziet de wereld er anders uit dan we hadden kunnen voorspellen. We blijven hen die het moeilijk hebben ondersteunen. Maar er lijkt licht aan het einde van de tunnel. Dat biedt kansen om in de rest van deze bestuursperiode alsnog veel doelstellingen af te ronden, uit deze crisis te komen en onze stad financieel solide en gezond te houden.