Voorwoord

De indicatoren uit de begroting en jaarrekening worden ook gepresenteerd in de vorm van een dashboard. Het dashboard wordt tweemaal per jaar geactualiseerd: in het voorjaar bij de presentatie van de jaarstukken en in het najaar bij de presentatie van de begroting. Onderstaand treft u de gegevens van de Jaarstukken 2023 aan.