Overzicht aanwending Onvoorzien

Bij de Begroting 2021 is een post onvoorzien opgenomen van € 1 miljoen. Hiermee krijgt het college de bevoegdheid van de gemeenteraad om snel en adequaat te kunnen handelen ingeval van uitgaven, die onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. In 2021 is voor 5 onderwerpen een beroep gedaan op de post onvoorzien, te weten:

  • € 200.000 Tweede milieustation.
  • € 10.000 Generaal Maczek Memorial.
  • € 200.000 Bosweelde.
  • € 55.000 Terreinbeheer en placemaking 't Zoet.
  • € 150.000 Grote kerk.

Eind 2021 resteert daarom een bedrag van € 385.000.