Overzicht beschikbare kredieten

Geraamde investeringen

Terug naar navigatie - Geraamde investeringen
Bedragen x € 1.000
Omschrijving Beschikbare investeringen 2021 Werkelijke uitgaven tm 2021 Vrijval 2021 Nog beschikbaar eind 2021 Geplande investeringen opgenomen in begroting 2022 Verwachte uitgaven 2022 Verwachte uitgaven 2023 Verwachte uitgaven 2024 Verwachte uitgaven 2025 Totaal
1. Vitaal en Sociaal Breda
Wijkontwikkeling 1.135 900 -13 248 1.500 748 500 500 1.748
Speelvoorzieningen 500 499 1 1 1
Algemene voorzieningen jeugd 90 99 -9 -9 -9
Subtotaal 1.725 1.498 -13 240 1.500 740 500 500 1.740
2. Ondernemend Breda
CrossMark 12.817 2.013 -436 11.240 5.749 5.899 4.385 4.628 2.078 16.990
Economische zaken 4.851 111 4.740 2.740 2.000 4.740
Musea 727 4 723 18 705 723
Gasthuisvelden 3.930 363 3.567 5.570 1.012 1.250 6.875 9.137
Nieuwe Mark 20.663 1.944 18.719 3.810 3.989 3.905 7.015 18.719
Grondexploitaties 200 4 196 3.300 196 3.300 3.496
Verbeter Breda 3.000 1.000 2.000 3.000
Subtotaal 43.188 4.439 -436 39.185 17.619 14.675 14.329 18.708 9.093 56.805
3. Duurzaam wonen in Breda
Mobiliteit 20.094 5.270 14.824 16.000 8.828 15.254 4.456 2.286 30.824
Parkeren 574 150 424 225 199 424
Milieubeheer 21 4 17 17 17
Groen, Water en Dierenwelzijn 4.470 1.151 3.319 823 2.710 1.431 4.141
Corona-aanpak recreëren 1.500 718 782 782 782
Grondexploitatie tbv de woningbouw 15.992 10.985 5.007 1.361 1.215 1.215 1.215 5.006
Stedelijke planning en programmering 6.481 366 436 5.679 3.400 1.257 6.961 550 311 9.079
Wonen 1.987 1.987 500 500 500 487 1.987
Subtotaal 51.119 18.644 436 32.039 20.223 15.680 25.560 6.721 4.299 52.260
4. Basis op orde in Breda
Afvalservice 202 181 21 0 800 200 200 200 200 800
Beheer openbare ruimte, groen 2.514 1.316 128 1.070 3.400 2.382 1.188 900 4.470
Beheer openbare ruimte, wegen 1.701 198 20 1.483 1.400 2.183 700 2.883
Herinrichting pleinen 283 89 194 1.666 1.027 833 1.860
Verduurzaming OV 11.701 2.699 9.002 2.852 3.000 3.150 9.002
Riolering 49.544 15.880 33.664 43.800 16.464 16.200 20.000 24.800 77.464
Klimaatadaptatie 11.147 876 10.271 570 4.461 3.190 3.190 10.841
Vastgoedbeheer 573 419 -62 216 750 966 966
Doorstroomvrz. 4.638 1.585 3.053 2.991 62 3.053
Vastgoedbeheer, sportaccommodatie 66 66 66 66
Verduurzaming vastgoed 2.896 1.312 1.584 1.184 400 1.584
Talentencentrum 22.768 1.560 21.208 16.316 4.892 21.208
Brand-en dakveiligheid 4.039 815 62 3.162 2.714 374 74 3.162
Aankoop Brandweerkazernes 2.855 1.981 874 874 874
Subtotaal 114.927 28.911 169 85.847 52.386 54.680 31.039 27.514 25.000 138.233
5. Organisatie en financiën van Breda
Servicebedrijf 6.771 5.294 1.477 7.340 3.017 2.900 2.900 8.817
Bedrijfsvoering Beheer 4.079 1.988 47 2.044 5.085 3.739 1.695 1.695 7.129
Subtotaal 10.850 7.282 47 3.521 12.425 6.756 4.595 4.595 15.946
Totaal 221.809 60.774 203 160.832 104.153 92.531 76.023 58.038 38.392 264.984