Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Een brief aan alle Bredanaars Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Managementsamenvatting Blz. 4
Managementsamenvatting Blz. 5
Algemeen Blz. 6
Ontwikkelingen 2021 Blz. 7
Programma 1 Vitaal en Sociaal Blz. 8
Programma 2 Ondernemend Breda Blz. 9
Programma 3 Duurzaam wonen Blz. 10
Programma 4 Basis op Orde Blz. 11
Programma 5 Organisatie en Financiën Blz. 12
Financieel resultaat 2021 Blz. 13
Vervolg financieel resultaat Blz. 14
Resultaatbestemming Blz. 15
Vervolg resultaatbestemming Blz. 16
Financieel overzicht per programma Blz. 17
Programma 1 Vitaal en Sociaal Blz. 18
Programma 2 Ondernemend Breda Blz. 19
Programma 3 Duurzaam wonen Blz. 20
Programma 4 Basis op Orde Blz. 21
Programma 5 Organisatie en Financiën Blz. 22
Investeringen Blz. 23
Vervolg investeringen Blz. 24
Financiële kengetallen Blz. 25
Stabiliteit Blz. 26
Reserves Blz. 27
Sollvabiliteit Blz. 28
Wendbaarheid Blz. 29
Netto schuldquote Blz. 30
Weerbaarheid Blz. 31
Weerstandsvermogen Blz. 32
Wettelijke kaders Blz. 33
Corona Blz. 34
Corona impact en steun Blz. 35
Aanpak Blz. 36
Corona-aanpak '21 Blz. 37
Resultaten van de corona-aanpak '21 Blz. 38
Effecten per begrotingsprogramma Blz. 39
Financiën Blz. 40
Algemene financiële effecten Blz. 41
Vervolg algemene financiële effecten Blz. 42
Vervolg algemene financiële effecten. Blz. 43
Corona-aanpak '21 Blz. 44
Vervolg corona aanpak '21 Blz. 45
Vitaal en Sociaal Breda Blz. 46
Terugblik op onze ambitie Blz. 47
Thema Opgroeien Blz. 48
Wat hebben we bereikt? Blz. 49
Familie Blz. 50
Jeugdhulp Blz. 51
Veiligheid Blz. 52
Onderwijs Blz. 53
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 54
Risico's Blz. 55
Indicatoren Blz. 56
Thema Betrokken zijn Blz. 57
Wat hebben we bereikt? Blz. 58
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 59
Risico's Blz. 60
Indicatoren Blz. 61
Thema Thuis Blz. 62
Wat hebben we bereikt? Blz. 63
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 64
Risico's Blz. 65
Indicatoren Blz. 66
Thema Leren, ontwikkelen en werken Blz. 67
Wat hebben we bereikt? Blz. 68
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 69
Risico's Blz. 70
Indicatoren Blz. 71
Thema Leven Blz. 72
Wat hebben we bereikt? Blz. 73
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 74
Risico's Blz. 75
Indicatoren Blz. 76
Thema Ontmoeten Blz. 77
Wat hebben we bereikt? Blz. 78
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 79
Risico's Blz. 80
Indicatoren Blz. 81
De kosten van dit programma Blz. 82
De kosten van dit programma Blz. 83
Financiële toelichting op dit programma Blz. 84
Investeringen Blz. 85
Toelichting investeringen Blz. 86
Reserves Blz. 87
Reserves Blz. 88
Toelichting reserves Blz. 89
Voorzieningen Blz. 90
Voorzieningen Blz. 91
toelichting voorzieningen Blz. 92
Beleidsstukken Blz. 93
Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen Blz. 94
Ondernemend Breda Blz. 95
Terugblik op onze ambitie Blz. 96
Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda Blz. 97
Wat hebben we bereikt? Blz. 98
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 99
Risico's Blz. 100
Indicatoren Blz. 101
Vervolg thema indicatoren Blz. 102
Thema Grote projecten in de stad Blz. 103
Wat hebben we bereikt? Blz. 104
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 105
Risico's Blz. 106
Indicatoren Blz. 107
Thema Dynamische stad Blz. 108
Wat hebben we bereikt? Blz. 109
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 110
Risico's Blz. 111
Indicatoren Blz. 112
Thema Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs Blz. 113
Wat hebben we bereikt? Blz. 114
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 115
Risico's Blz. 116
Indicatoren Blz. 117
Thema Verbindend bestuur Blz. 118
Wat hebben we bereikt? Blz. 119
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 120
Indicatoren Blz. 121
De kosten van dit programma Blz. 122
De kosten van dit programma Blz. 123
Financiële toelichting op dit programma Blz. 124
Investeringen Blz. 125
Toelichting investeringen Blz. 126
Beleidsstukken Blz. 127
Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen Blz. 128
Duurzaam wonen in Breda Blz. 129
Terugblik op onze ambitie Blz. 130
Thema Wonen in Breda Blz. 131
Wat hebben we bereikt? Blz. 132
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 133
Risico's Blz. 134
Indicatoren Blz. 135
Vervolg thema indicatoren Blz. 136
Thema Verdeling beschikbare ruimte Blz. 137
Wat hebben we bereikt? Blz. 138
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 139
Risico's Blz. 140
Indicatoren Blz. 141
Thema Grote woonprojecten in de stad Blz. 142
Wat hebben we bereikt? Blz. 143
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 144
Indicatoren Blz. 145
Thema Bereikbaar Breda Blz. 146
Wat hebben we bereikt? Blz. 147
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 148
Risico's Blz. 149
Indicatoren Blz. 150
Thema Breda is een duurzame en bestendige stad Blz. 151
Wat hebben we bereikt? Blz. 152
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 153
Indicatoren Blz. 154
De kosten van dit programma Blz. 155
De kosten van dit programma Blz. 156
Financiële toelichting op dit programma Blz. 157
Investeringen Blz. 158
Toelichting investeringen Blz. 159
Reserves Blz. 160
Reserves Blz. 161
Toelichting reserves Blz. 162
Voorzieningen Blz. 163
Voorzieningen Blz. 164
Toelichting voorzieningen Blz. 165
Beleidsstukken Blz. 166
Basis op Orde in Breda Blz. 167
Terugblik op onze ambitie Blz. 168
Thema Veilig Breda Blz. 169
Wat hebben we bereikt? Blz. 170
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 171
Risico's Blz. 172
Indicatoren Blz. 173
Thema Dienstverlening Blz. 174
Wat hebben we bereikt? Blz. 175
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 176
Indicatoren Blz. 177
Thema Beheer van de openbare ruimte Blz. 178
Wat hebben we bereikt? Blz. 179
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 180
Risico's? Blz. 181
Indicatoren Blz. 182
Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed Blz. 183
Wat hebben we bereikt? Blz. 184
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 185
Risico's Blz. 186
Indicatoren Blz. 187
Thema Open overheid Blz. 188
Wat hebben we bereikt? Blz. 189
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 190
Indicatoren Blz. 191
De kosten van dit programma Blz. 192
De kosten van dit programma Blz. 193
Financiële toelichting op dit programma Blz. 194
Investeringen Blz. 195
Toelichting investeringen Blz. 196
Voorzieningen Blz. 197
Voorzieningen Blz. 198
Toelichting voorzieningen Blz. 199
Beleidsstukken Blz. 200
Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen Blz. 201
Organisatie en financiën van Breda Blz. 202
Terugblik op onze ambitie Blz. 203
Thema Een toekomstbestendige organisatie Blz. 204
Wat hebben we bereikt? Blz. 205
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 206
Vervolg wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 207
Risico's? Blz. 208
Indicatoren Blz. 209
Thema Solide financiën Blz. 210
Wat hebben we bereikt? Blz. 211
Wat hebben we ervoor gedaan ? Blz. 212
Indicatoren Blz. 213
De kosten van dit programma Blz. 214
De kosten van dit programma Blz. 215
Financiële toelichting op dit programma Blz. 216
Investeringen Blz. 217
Toelichting investeringen Blz. 218
Reserves Blz. 219
Reserves Blz. 220
Toelichting reserves Blz. 221
Voorzieningen Blz. 222
Voorzieningen Blz. 223
Toelichting voorzieningen Blz. 224
Beleidsstukken Blz. 225
Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen Blz. 226
Paragrafen Blz. 227
Inleiding paragrafen Blz. 228
Inleiding Blz. 229
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 230
Algemeen Blz. 231
Algemene ontwikkelingen Blz. 232
Beleid lokale heffingen Blz. 233
Gerealiseerde inkomsten Blz. 234
Toelichting gerealiseerde inkomsten Blz. 235
Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten Blz. 236
Kostendekkendheid tarieven Blz. 237
Specificatie leges Blz. 238
Toelichting specificatie leges Blz. 239
Kwijtschelding Blz. 240
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 241
Inleiding Blz. 242
Weerstandsvermogen Blz. 243
Beleid: Uitgangspunten en proces Blz. 244
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 245
Toelichting risico's Blz. 246
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 247
Toelichting beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 248
Financiële kengetallen Blz. 249
Toelichting financiële kengetallen Blz. 250
Paragraaf Grondbeleid Blz. 251
Inleiding Blz. 252
Visie gemeentelijk grondbeleid Blz. 253
Ontwikkelingen Blz. 254
Resultaat Grondbedrijf Blz. 255
Vervolg resultaat grondbedrijf Blz. 256
Herziening grondexploitaties Blz. 257
Toelichting parameters Blz. 258
Resultaten grondexploitaties Blz. 259
Toelichting positieve grondexploitaities Blz. 260
Toelichting negatieve grondexploitaties Blz. 261
Voorziening grondexploitaties Blz. 262
Overzicht eindwaarden Blz. 263
Bovenwijks Blz. 264
Voorraad gronden en panden Blz. 265
Toelichting voorraad gronden en panden Blz. 266
Risico's en weerstandsvermogen Blz. 267
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 268
Inleiding Blz. 269
Beheer en onderhoud van de openbare ruimte Blz. 270
Beheer en onderhoud riolering Blz. 271
Beheer en onderhoud accommodaties Blz. 272
Beheer en onderhoud voertuigen Blz. 273
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 274
Inleiding Blz. 275
Visie en beleid Blz. 276
De verbonden partijen Blz. 277
Toelichting totaalbeeld verbonden partijen Blz. 278
Neovita BV Blz. 279
GR GGD West Brabant Blz. 280
GR Regionale Ambulance voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) Blz. 281
GR programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Blz. 282
NV Werkgelegenheidsinstituur West-Brabant Blz. 283
Chassétheater Beheer NV Blz. 284
NV Stadsherstel Breda Blz. 285
NV Bredase Investeringsmaaschappij (NV BriM) Blz. 286
GR Regio West-Brabant Blz. 287
Belgisch Nederlands Grensoverleg Blz. 288
GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Blz. 289
GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Blz. 290
GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Blz. 291
Zorg- en Veiligheidshuis Breda Blz. 292
Midwaste Blz. 293
Enexis Holding NV (inclusief overige NV's/BV's) Blz. 294
Brabant Water NV Blz. 295
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) Blz. 296
GR Belastingsamenwerking West-Brabant Blz. 297
Paragraaf Financiering Blz. 298
Treasuryfunctie: taken en beleid Blz. 299
Renteontwikkeling Blz. 300
Financieringsbeleid Blz. 301
Verstrekte geldleningen en garanties Blz. 302
Renterisicobeheer Blz. 303
Kasgeldlimiet Blz. 304
Renterisiconorm Blz. 305
Schatkistbankieren Blz. 306
Treasuryresultaat Blz. 307
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 308
Bedrijfsvoering Blz. 309
Rechtmatigheid Blz. 310
Rechtmatigheidsverantwoording Blz. 311
Vervolg rechtmatigheidsverantwoording Blz. 312
Artikel 213a onderzoeken Blz. 313
Jaarrekening Blz. 314
Balans Blz. 315
Activa Blz. 316
Passiva Blz. 317
Totaal gewaarborgde geldleningen Blz. 318
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 319
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 320
Toelichting vaste activa Blz. 321
Vaste activa Blz. 322
Immateriële vaste activa Blz. 323
Immateriële vaste activa Fin Blz. 324
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 325
Materiële vaste activa Blz. 326
Materiële vaste activa fin Blz. 327
Verloop materiële vaste activa Blz. 328
Toelichting materiële vaste activa Blz. 329
Financiële vaste activa Blz. 330
Financiële vaste activa fin Blz. 331
Kapitaalverstrekkingen Blz. 332
Toelichting kapitaalverstrekkingen Blz. 333
Leningen aan woningbouwcorporaties Blz. 334
Toelichting leningen aan woninbouwcoporaties Blz. 335
Leningen aan deelnemingen Blz. 336
Toelichting leningen aan deelnemingen Blz. 337
Overige langlopende vorderingen en leningen Blz. 338
Toelichting overige langlopende leningen Blz. 339
Toelichting vlottende activa Blz. 340
Voorraden Blz. 341
Voorraden fin Blz. 342
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Blz. 343
Toelichting verloopoverzicht bouwgronden in exploitatie Blz. 344
Toelichting mutaties grondexploitaties Blz. 345
Vervolg nog te maken kosten Blz. 346
Vervolg nog te realiseren kosten Blz. 347
Voorziening onderhanden werk, waaronder bouwgrond in exploitatie Blz. 348
Voorziening onderhanden werk, waaronder bouwgrond in exploitatie Blz. 349
Vervolg voorziening onderhanden werk Blz. 350
Overige grond- en hulpstoffen Blz. 351
Overige grond- en hulpstoffen Blz. 352
Voorziening overige grond- en hulpstoffen Blz. 353
Voorziening overige grond- en hulpstoffen Blz. 354
Gereed producten en handelsgoederen Blz. 355
Vorderingen Blz. 356
Vorderingen fin Blz. 357
Vorderingen Blz. 358
Liquide middelen Blz. 359
Liquide middelen fin Blz. 360
Overlopende activa Blz. 361
Overlopende activa fin Blz. 362
Overlopende activa Blz. 363
Nog te ontvangen voorschotten Blz. 364
Toelichting overzicht nog te ontvangen voorschotten Blz. 365
Toelichting eigen vermogen en voorzieningen Blz. 366
Passiva Blz. 367
Eigen vermogen Blz. 368
Nog te bestemmen resultaat Blz. 369
Vervolg nog te bestemmen resultaat Blz. 370
Reserves Blz. 371
Reserves fin Blz. 372
Vervolg reserves Blz. 373
Algemene reserves Blz. 374
Algemene reserve Blz. 375
Vervolg algemene reserve Blz. 376
Bestemmingsreserve Blz. 377
Bestemmingsreserve Blz. 378
Vervolg bestemmingsreserve Blz. 379
Vervolg bestemmingsreserve Blz. 380
Voorzieningen Blz. 381
Voorzieningen fin Blz. 382
Onderhoudsvoorzieningen Blz. 383
Vervolg onderhoudsvoorzieningen Blz. 384
Personeelsvoorzieningen Blz. 385
Overige voorzieningen Blz. 386
Toelichting vaste schulden en vlottende passiva Blz. 387
Vaste schulden Blz. 388
Vaste schulden fin Blz. 389
Vaste schulden Blz. 390
Specificatie vaste schulden Blz. 391
Vervolg vaste schulden Blz. 392
Kortlopende schulden Blz. 393
Kortlopende schulden fin Blz. 394
Vervolg kortlopende schulden Blz. 395
Overlopende passiva Blz. 396
Overlopende passiva fin Blz. 397
Vervolg overlopende passiva Blz. 398
Overzicht jaaroverstijgende subsidies Blz. 399
Toelichting overzicht jaaroverstijgende subsidies Blz. 400
Toelichting niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 401
Toelichting niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 402
Vervolg niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 403
Belangen bij derden Blz. 404
Toelichting EMU-saldo Blz. 405
Toelichting EMU-saldo Blz. 406
Vervolg toelichting EMU-saldo Blz. 407
Het overzicht van baten en lasten Blz. 408
Overzicht van de baten en lasten Blz. 409
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 410
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 411
Toelichting overzicht incidentele baten en lasten Blz. 412
Structureel begrotingssaldo c.q. exploitatiesaldo Blz. 413
Toelichting structureel begrotingssaldo c.q. exploitatiesaldo Blz. 414
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 415
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 416
Wet Normering Topinkomens Blz. 417
Wet Normering Topinkomens Blz. 418
WNT 2020 Blz. 419
Vervolg toelichting Wet Normering Topinkomens Blz. 420
Vervolg toelichting Wet Normering Topinkomens Blz. 421
Overzicht aanwending Onvoorzien Blz. 422
Overzicht aanwending Onvoorzien Blz. 423
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 424
Oekraïne Blz. 425
Bijlagen Blz. 426
Trends en ontwikkelingen: vergrijzen, vergroenen, verslimmen en verbinden Blz. 427
trends en ontwikkelingen jaarrekening 2021 Blz. 428
1. Demografische trend: de Bredase bevolking blijft groeien, vergrijst en wordt etnisch meer divers Blz. 429
2. Sociale trend: kan iedereen blijven meedoen? Blz. 430
3. Economische trend: de verwachte forse economische krimp in 2020 bleek gemiddeld genomen mee te vallen; we zien een terugkerend herstel in 2021; tegelijkertijd worden diverse kwetsbare groepen hard geraakt Blz. 431
4. Ruimtelijke trend: verschillen tussen steden en regio’s nemen toe, net als verschillen binnen steden Blz. 432
5. Duurzame trend: Transitie naar een duurzame economie en samenleving Blz. 433
6. Veiligheidstrend: verschillende maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot nieuwe veiligheidsvraagstukken Blz. 434
7. Bestuurlijke trend: lokaal bestuur gaat steeds meer samenwerken met partners binnen én buiten de stad; de gemeente verschuift van regisseren naar faciliteren Blz. 435
8. Technologische trend: fysieke en digitale werelden komen samen ; de digitale wereld wordt steeds ‘echter’ Blz. 436
9. Trend: verdere verduurzaming en digitalisering/informatisering bij mobiliteit Blz. 437
Bronnen Blz. 438
Toelichting financiële begrippen Blz. 439
Toelichting financiële begrippen Blz. 440
Vervolg toelichting Blz. 441
Financieel totaaloverzicht Blz. 442
Financieel totaaloverzicht Blz. 443
Reserves en voorzieningen Blz. 444
Reserves Blz. 445
Voorzieningen Blz. 446
Toelichting Blz. 447
Overzicht beschikbare kredieten Blz. 448
Geraamde investeringen Blz. 449
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Blz. 450
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Blz. 451
Landelijke taakvelden en indicatoren Blz. 452
Inleiding Blz. 453
Landelijke taakvelden Blz. 454
Landelijke Indicatoren Blz. 455
Verdeling taakvelden over programma's Blz. 456
Klachten Blz. 457
Overzicht Klachten 2020 Blz. 458
Overzicht klachten 2021 Blz. 459
Duurzaamheid Blz. 460
Stoplichtenschema Uitvoeringsprogramma 2021 Blz. 461
Evaluatie 2021 per thema uitvoeringsprogramma's klimaat, bodem en lucht/geluid/externe veiligheid Blz. 462
Stoplichtenschema Blz. 463
Voortgang uitvoeringsprogramma's milieu 2021 Blz. 464
1. Uitvoeringsprogramma Klimaat Blz. 465
1.1 Schone en zuinige mobiliteit Blz. 466
1.2 Duurzame energieproductie Blz. 467
1.3 Duurzame Overheid Blz. 468
1.4 Gebouwde omgeving Blz. 469
1.5 Duurzaam Ondernemen Blz. 470
1.6 Klimaatadaptie Blz. 471
1.7 Monitoring Blz. 472
2. Uitvoeringsprogramma Bodem Blz. 473
2.1 Spoedlocaties Blz. 474
2.2 Thema's uit bodemmasterplan: ruimte, energie en bodem Blz. 475
3. Uitvoeringsprogramma Lucht / externe veiligheid / geluid Blz. 476
3.1 Externe veiligheid Blz. 477
3.2 Geluid Blz. 478
3.3 Lucht Blz. 479
Duurzaamheidsmonitor 2021 Blz. 480
Duurzaamheidsmonitor 'Breda 2030' Blz. 481
Voorwoord Blz. 482
Afval Blz. 483
Bodem en ondergrond Blz. 484
Energie en klimaatmitigatie Blz. 485
Duurzame mobiliteit Blz. 486
Klimaatadaptie Blz. 487
Geluid Blz. 488
Geur Blz. 489
Natuur en ecologie Blz. 490
Luchtkwaliteit Blz. 491
Duurzame overheid Blz. 492
Asbest Blz. 493
Colofon Blz. 494
Proclaimer Blz. 495
Auteursrecht Blz. 496
Links naar andere websites Blz. 497
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap