Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2021
  1. Blz. 2 Een brief aan alle Bredanaars
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Managementsamenvatting
    1. Blz. 5 Managementsamenvatting
     1. Blz. 6 Algemeen
     2. Blz. 7 Ontwikkelingen 2021
     3. Blz. 8 Programma 1 Vitaal en Sociaal
     4. Blz. 9 Programma 2 Ondernemend Breda
     5. Blz. 10 Programma 3 Duurzaam wonen
     6. Blz. 11 Programma 4 Basis op Orde
     7. Blz. 12 Programma 5 Organisatie en Financiën
     8. Blz. 13 Financieel resultaat 2021
     9. Blz. 14 Vervolg financieel resultaat
     10. Blz. 15 Resultaatbestemming
     11. Blz. 16 Vervolg resultaatbestemming
     12. Blz. 17 Financieel overzicht per programma
     13. Blz. 18 Programma 1 Vitaal en Sociaal
     14. Blz. 19 Programma 2 Ondernemend Breda
     15. Blz. 20 Programma 3 Duurzaam wonen
     16. Blz. 21 Programma 4 Basis op Orde
     17. Blz. 22 Programma 5 Organisatie en Financiën
     18. Blz. 23 Investeringen
     19. Blz. 24 Vervolg investeringen
     20. Blz. 25 Financiële kengetallen
     21. Blz. 26 Stabiliteit
     22. Blz. 27 Reserves
     23. Blz. 28 Sollvabiliteit
     24. Blz. 29 Wendbaarheid
     25. Blz. 30 Netto schuldquote
     26. Blz. 31 Weerbaarheid
     27. Blz. 32 Weerstandsvermogen
     28. Blz. 33 Wettelijke kaders
   2. Blz. 34 Corona
    1. Blz. 35 Corona impact en steun
    2. Blz. 36 Aanpak
    3. Blz. 37 Corona-aanpak '21
    4. Blz. 38 Resultaten van de corona-aanpak '21
    5. Blz. 39 Effecten per begrotingsprogramma
    6. Blz. 40 Financiën
    7. Blz. 41 Algemene financiële effecten
    8. Blz. 42 Vervolg algemene financiële effecten
    9. Blz. 43 Vervolg algemene financiële effecten.
    10. Blz. 44 Corona-aanpak '21
    11. Blz. 45 Vervolg corona aanpak '21
   3. Blz. 46 Vitaal en Sociaal Breda
    1. Blz. 47 Terugblik op onze ambitie
    2. Blz. 48 Thema Opgroeien
     1. Blz. 49 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 50 Familie
     3. Blz. 51 Jeugdhulp
     4. Blz. 52 Veiligheid
     5. Blz. 53 Onderwijs
     6. Blz. 54 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     7. Blz. 55 Risico's
     8. Blz. 56 Indicatoren
    3. Blz. 57 Thema Betrokken zijn
     1. Blz. 58 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 59 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 60 Risico's
     4. Blz. 61 Indicatoren
    4. Blz. 62 Thema Thuis
     1. Blz. 63 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 64 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 65 Risico's
     4. Blz. 66 Indicatoren
    5. Blz. 67 Thema Leren, ontwikkelen en werken
     1. Blz. 68 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 69 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 70 Risico's
     4. Blz. 71 Indicatoren
    6. Blz. 72 Thema Leven
     1. Blz. 73 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 74 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 75 Risico's
     4. Blz. 76 Indicatoren
    7. Blz. 77 Thema Ontmoeten
     1. Blz. 78 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 79 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 80 Risico's
     4. Blz. 81 Indicatoren
    8. Blz. 82 De kosten van dit programma
    9. Blz. 83 De kosten van dit programma
    10. Blz. 84 Financiële toelichting op dit programma
    11. Blz. 85 Investeringen
    12. Blz. 86 Toelichting investeringen
    13. Blz. 87 Reserves
    14. Blz. 88 Reserves
    15. Blz. 89 Toelichting reserves
    16. Blz. 90 Voorzieningen
    17. Blz. 91 Voorzieningen
    18. Blz. 92 toelichting voorzieningen
    19. Blz. 93 Beleidsstukken
    20. Blz. 94 Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen
   4. Blz. 95 Ondernemend Breda
    1. Blz. 96 Terugblik op onze ambitie
    2. Blz. 97 Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda
     1. Blz. 98 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 99 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 100 Risico's
     4. Blz. 101 Indicatoren
     5. Blz. 102 Vervolg thema indicatoren
    3. Blz. 103 Thema Grote projecten in de stad
     1. Blz. 104 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 105 Wat hebben we ervoor gedaan?
     3. Blz. 106 Risico's
     4. Blz. 107 Indicatoren
    4. Blz. 108 Thema Dynamische stad
     1. Blz. 109 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 110 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 111 Risico's
     4. Blz. 112 Indicatoren
    5. Blz. 113 Thema Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs
     1. Blz. 114 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 115 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 116 Risico's
     4. Blz. 117 Indicatoren
    6. Blz. 118 Thema Verbindend bestuur
     1. Blz. 119 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 120 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 121 Indicatoren
    7. Blz. 122 De kosten van dit programma
    8. Blz. 123 De kosten van dit programma
    9. Blz. 124 Financiële toelichting op dit programma
    10. Blz. 125 Investeringen
    11. Blz. 126 Toelichting investeringen
    12. Blz. 127 Beleidsstukken
    13. Blz. 128 Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen
   5. Blz. 129 Duurzaam wonen in Breda
    1. Blz. 130 Terugblik op onze ambitie
    2. Blz. 131 Thema Wonen in Breda
     1. Blz. 132 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 133 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 134 Risico's
     4. Blz. 135 Indicatoren
     5. Blz. 136 Vervolg thema indicatoren
    3. Blz. 137 Thema Verdeling beschikbare ruimte
     1. Blz. 138 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 139 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 140 Risico's
     4. Blz. 141 Indicatoren
    4. Blz. 142 Thema Grote woonprojecten in de stad
     1. Blz. 143 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 144 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 145 Indicatoren
    5. Blz. 146 Thema Bereikbaar Breda
     1. Blz. 147 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 148 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 149 Risico's
     4. Blz. 150 Indicatoren
    6. Blz. 151 Thema Breda is een duurzame en bestendige stad
     1. Blz. 152 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 153 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 154 Indicatoren
    7. Blz. 155 De kosten van dit programma
    8. Blz. 156 De kosten van dit programma
    9. Blz. 157 Financiële toelichting op dit programma
    10. Blz. 158 Investeringen
    11. Blz. 159 Toelichting investeringen
    12. Blz. 160 Reserves
    13. Blz. 161 Reserves
    14. Blz. 162 Toelichting reserves
    15. Blz. 163 Voorzieningen
    16. Blz. 164 Voorzieningen
    17. Blz. 165 Toelichting voorzieningen
    18. Blz. 166 Beleidsstukken
   6. Blz. 167 Basis op Orde in Breda
    1. Blz. 168 Terugblik op onze ambitie
    2. Blz. 169 Thema Veilig Breda
     1. Blz. 170 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 171 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 172 Risico's
     4. Blz. 173 Indicatoren
    3. Blz. 174 Thema Dienstverlening
     1. Blz. 175 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 176 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 177 Indicatoren
    4. Blz. 178 Thema Beheer van de openbare ruimte
     1. Blz. 179 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 180 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 181 Risico's?
     4. Blz. 182 Indicatoren
    5. Blz. 183 Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed
     1. Blz. 184 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 185 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 186 Risico's
     4. Blz. 187 Indicatoren
    6. Blz. 188 Thema Open overheid
     1. Blz. 189 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 190 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 191 Indicatoren
    7. Blz. 192 De kosten van dit programma
    8. Blz. 193 De kosten van dit programma
    9. Blz. 194 Financiële toelichting op dit programma
    10. Blz. 195 Investeringen
    11. Blz. 196 Toelichting investeringen
    12. Blz. 197 Voorzieningen
    13. Blz. 198 Voorzieningen
    14. Blz. 199 Toelichting voorzieningen
    15. Blz. 200 Beleidsstukken
    16. Blz. 201 Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen
   7. Blz. 202 Organisatie en financiën van Breda
    1. Blz. 203 Terugblik op onze ambitie
    2. Blz. 204 Thema Een toekomstbestendige organisatie
     1. Blz. 205 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 206 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 207 Vervolg wat hebben we ervoor gedaan?
     4. Blz. 208 Risico's?
     5. Blz. 209 Indicatoren
    3. Blz. 210 Thema Solide financiën
     1. Blz. 211 Wat hebben we bereikt?
     2. Blz. 212 Wat hebben we ervoor gedaan ?
     3. Blz. 213 Indicatoren
    4. Blz. 214 De kosten van dit programma
    5. Blz. 215 De kosten van dit programma
    6. Blz. 216 Financiële toelichting op dit programma
    7. Blz. 217 Investeringen
    8. Blz. 218 Toelichting investeringen
    9. Blz. 219 Reserves
    10. Blz. 220 Reserves
    11. Blz. 221 Toelichting reserves
    12. Blz. 222 Voorzieningen
    13. Blz. 223 Voorzieningen
    14. Blz. 224 Toelichting voorzieningen
    15. Blz. 225 Beleidsstukken
    16. Blz. 226 Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen
  3. Blz. 227 Paragrafen
   1. Blz. 228 Inleiding paragrafen
    1. Blz. 229 Inleiding
   2. Blz. 230 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 231 Algemeen
    2. Blz. 232 Algemene ontwikkelingen
    3. Blz. 233 Beleid lokale heffingen
    4. Blz. 234 Gerealiseerde inkomsten
    5. Blz. 235 Toelichting gerealiseerde inkomsten
    6. Blz. 236 Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten
    7. Blz. 237 Kostendekkendheid tarieven
    8. Blz. 238 Specificatie leges
    9. Blz. 239 Toelichting specificatie leges
    10. Blz. 240 Kwijtschelding
   3. Blz. 241 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 242 Inleiding
    2. Blz. 243 Weerstandsvermogen
    3. Blz. 244 Beleid: Uitgangspunten en proces
    4. Blz. 245 Benodigde weerstandscapaciteit
    5. Blz. 246 Toelichting risico's
    6. Blz. 247 Beschikbare weerstandscapaciteit
    7. Blz. 248 Toelichting beschikbare weerstandscapaciteit
    8. Blz. 249 Financiële kengetallen
    9. Blz. 250 Toelichting financiële kengetallen
   4. Blz. 251 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 252 Inleiding
    2. Blz. 253 Visie gemeentelijk grondbeleid
    3. Blz. 254 Ontwikkelingen
    4. Blz. 255 Resultaat Grondbedrijf
    5. Blz. 256 Vervolg resultaat grondbedrijf
    6. Blz. 257 Herziening grondexploitaties
    7. Blz. 258 Toelichting parameters
    8. Blz. 259 Resultaten grondexploitaties
    9. Blz. 260 Toelichting positieve grondexploitaities
    10. Blz. 261 Toelichting negatieve grondexploitaties
    11. Blz. 262 Voorziening grondexploitaties
    12. Blz. 263 Overzicht eindwaarden
    13. Blz. 264 Bovenwijks
    14. Blz. 265 Voorraad gronden en panden
    15. Blz. 266 Toelichting voorraad gronden en panden
    16. Blz. 267 Risico's en weerstandsvermogen
   5. Blz. 268 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
    1. Blz. 269 Inleiding
    2. Blz. 270 Beheer en onderhoud van de openbare ruimte
    3. Blz. 271 Beheer en onderhoud riolering
    4. Blz. 272 Beheer en onderhoud accommodaties
    5. Blz. 273 Beheer en onderhoud voertuigen
   6. Blz. 274 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 275 Inleiding
    2. Blz. 276 Visie en beleid
    3. Blz. 277 De verbonden partijen
    4. Blz. 278 Toelichting totaalbeeld verbonden partijen
    5. Blz. 279 Neovita BV
    6. Blz. 280 GR GGD West Brabant
    7. Blz. 281 GR Regionale Ambulance voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
    8. Blz. 282 GR programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
    9. Blz. 283 NV Werkgelegenheidsinstituur West-Brabant
    10. Blz. 284 Chassétheater Beheer NV
    11. Blz. 285 NV Stadsherstel Breda
    12. Blz. 286 NV Bredase Investeringsmaaschappij (NV BriM)
    13. Blz. 287 GR Regio West-Brabant
    14. Blz. 288 Belgisch Nederlands Grensoverleg
    15. Blz. 289 GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
    16. Blz. 290 GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
    17. Blz. 291 GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
    18. Blz. 292 Zorg- en Veiligheidshuis Breda
    19. Blz. 293 Midwaste
    20. Blz. 294 Enexis Holding NV (inclusief overige NV's/BV's)
    21. Blz. 295 Brabant Water NV
    22. Blz. 296 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)
    23. Blz. 297 GR Belastingsamenwerking West-Brabant
   7. Blz. 298 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 299 Treasuryfunctie: taken en beleid
    2. Blz. 300 Renteontwikkeling
    3. Blz. 301 Financieringsbeleid
    4. Blz. 302 Verstrekte geldleningen en garanties
    5. Blz. 303 Renterisicobeheer
    6. Blz. 304 Kasgeldlimiet
    7. Blz. 305 Renterisiconorm
    8. Blz. 306 Schatkistbankieren
    9. Blz. 307 Treasuryresultaat
   8. Blz. 308 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 309 Bedrijfsvoering
    2. Blz. 310 Rechtmatigheid
    3. Blz. 311 Rechtmatigheidsverantwoording
    4. Blz. 312 Vervolg rechtmatigheidsverantwoording
    5. Blz. 313 Artikel 213a onderzoeken
  4. Blz. 314 Jaarrekening
   1. Blz. 315 Balans
    1. Blz. 316 Activa
    2. Blz. 317 Passiva
    3. Blz. 318 Totaal gewaarborgde geldleningen
   2. Blz. 319 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 320 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   3. Blz. 321 Toelichting vaste activa
    1. Blz. 322 Vaste activa
    2. Blz. 323 Immateriële vaste activa
    3. Blz. 324 Immateriële vaste activa Fin
    4. Blz. 325 Toelichting immateriële vaste activa
    5. Blz. 326 Materiële vaste activa
    6. Blz. 327 Materiële vaste activa fin
    7. Blz. 328 Verloop materiële vaste activa
    8. Blz. 329 Toelichting materiële vaste activa
    9. Blz. 330 Financiële vaste activa
    10. Blz. 331 Financiële vaste activa fin
    11. Blz. 332 Kapitaalverstrekkingen
    12. Blz. 333 Toelichting kapitaalverstrekkingen
    13. Blz. 334 Leningen aan woningbouwcorporaties
    14. Blz. 335 Toelichting leningen aan woninbouwcoporaties
    15. Blz. 336 Leningen aan deelnemingen
    16. Blz. 337 Toelichting leningen aan deelnemingen
    17. Blz. 338 Overige langlopende vorderingen en leningen
    18. Blz. 339 Toelichting overige langlopende leningen
   4. Blz. 340 Toelichting vlottende activa
    1. Blz. 341 Voorraden
    2. Blz. 342 Voorraden fin
    3. Blz. 343 Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
    4. Blz. 344 Toelichting verloopoverzicht bouwgronden in exploitatie
    5. Blz. 345 Toelichting mutaties grondexploitaties
    6. Blz. 346 Vervolg nog te maken kosten
    7. Blz. 347 Vervolg nog te realiseren kosten
    8. Blz. 348 Voorziening onderhanden werk, waaronder bouwgrond in exploitatie
    9. Blz. 349 Voorziening onderhanden werk, waaronder bouwgrond in exploitatie
    10. Blz. 350 Vervolg voorziening onderhanden werk
    11. Blz. 351 Overige grond- en hulpstoffen
    12. Blz. 352 Overige grond- en hulpstoffen
    13. Blz. 353 Voorziening overige grond- en hulpstoffen
    14. Blz. 354 Voorziening overige grond- en hulpstoffen
    15. Blz. 355 Gereed producten en handelsgoederen
    16. Blz. 356 Vorderingen
    17. Blz. 357 Vorderingen fin
    18. Blz. 358 Vorderingen
    19. Blz. 359 Liquide middelen
    20. Blz. 360 Liquide middelen fin
    21. Blz. 361 Overlopende activa
    22. Blz. 362 Overlopende activa fin
    23. Blz. 363 Overlopende activa
    24. Blz. 364 Nog te ontvangen voorschotten
    25. Blz. 365 Toelichting overzicht nog te ontvangen voorschotten
   5. Blz. 366 Toelichting eigen vermogen en voorzieningen
    1. Blz. 367 Passiva
    2. Blz. 368 Eigen vermogen
    3. Blz. 369 Nog te bestemmen resultaat
    4. Blz. 370 Vervolg nog te bestemmen resultaat
    5. Blz. 371 Reserves
    6. Blz. 372 Reserves fin
    7. Blz. 373 Vervolg reserves
    8. Blz. 374 Algemene reserves
    9. Blz. 375 Algemene reserve
    10. Blz. 376 Vervolg algemene reserve
    11. Blz. 377 Bestemmingsreserve
    12. Blz. 378 Bestemmingsreserve
    13. Blz. 379 Vervolg bestemmingsreserve
    14. Blz. 380 Vervolg bestemmingsreserve
    15. Blz. 381 Voorzieningen
    16. Blz. 382 Voorzieningen fin
    17. Blz. 383 Onderhoudsvoorzieningen
    18. Blz. 384 Vervolg onderhoudsvoorzieningen
    19. Blz. 385 Personeelsvoorzieningen
    20. Blz. 386 Overige voorzieningen
   6. Blz. 387 Toelichting vaste schulden en vlottende passiva
    1. Blz. 388 Vaste schulden
    2. Blz. 389 Vaste schulden fin
    3. Blz. 390 Vaste schulden
    4. Blz. 391 Specificatie vaste schulden
    5. Blz. 392 Vervolg vaste schulden
    6. Blz. 393 Kortlopende schulden
    7. Blz. 394 Kortlopende schulden fin
    8. Blz. 395 Vervolg kortlopende schulden
    9. Blz. 396 Overlopende passiva
    10. Blz. 397 Overlopende passiva fin
    11. Blz. 398 Vervolg overlopende passiva
    12. Blz. 399 Overzicht jaaroverstijgende subsidies
    13. Blz. 400 Toelichting overzicht jaaroverstijgende subsidies
   7. Blz. 401 Toelichting niet uit de balans blijkende verplichtingen
    1. Blz. 402 Toelichting niet uit de balans blijkende verplichtingen
    2. Blz. 403 Vervolg niet uit de balans blijkende verplichtingen
    3. Blz. 404 Belangen bij derden
   8. Blz. 405 Toelichting EMU-saldo
    1. Blz. 406 Toelichting EMU-saldo
    2. Blz. 407 Vervolg toelichting EMU-saldo
   9. Blz. 408 Het overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 409 Overzicht van de baten en lasten
   10. Blz. 410 Overzicht incidentele baten en lasten
    1. Blz. 411 Overzicht incidentele baten en lasten
    2. Blz. 412 Toelichting overzicht incidentele baten en lasten
    3. Blz. 413 Structureel begrotingssaldo c.q. exploitatiesaldo
    4. Blz. 414 Toelichting structureel begrotingssaldo c.q. exploitatiesaldo
   11. Blz. 415 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
    1. Blz. 416 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
   12. Blz. 417 Wet Normering Topinkomens
    1. Blz. 418 Wet Normering Topinkomens
    2. Blz. 419 WNT 2020
    3. Blz. 420 Vervolg toelichting Wet Normering Topinkomens
    4. Blz. 421 Vervolg toelichting Wet Normering Topinkomens
   13. Blz. 422 Overzicht aanwending Onvoorzien
    1. Blz. 423 Overzicht aanwending Onvoorzien
   14. Blz. 424 Gebeurtenissen na balansdatum
    1. Blz. 425 Oekraïne
  5. Blz. 426 Bijlagen
   1. Blz. 427 Trends en ontwikkelingen: vergrijzen, vergroenen, verslimmen en verbinden
    1. Blz. 428 trends en ontwikkelingen jaarrekening 2021
    2. Blz. 429 1. Demografische trend: de Bredase bevolking blijft groeien, vergrijst en wordt etnisch meer divers
    3. Blz. 430 2. Sociale trend: kan iedereen blijven meedoen?
    4. Blz. 431 3. Economische trend: de verwachte forse economische krimp in 2020 bleek gemiddeld genomen mee te vallen; we zien een terugkerend herstel in 2021; tegelijkertijd worden diverse kwetsbare groepen hard geraakt
    5. Blz. 432 4. Ruimtelijke trend: verschillen tussen steden en regio’s nemen toe, net als verschillen binnen steden
    6. Blz. 433 5. Duurzame trend: Transitie naar een duurzame economie en samenleving
    7. Blz. 434 6. Veiligheidstrend: verschillende maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot nieuwe veiligheidsvraagstukken
    8. Blz. 435 7. Bestuurlijke trend: lokaal bestuur gaat steeds meer samenwerken met partners binnen én buiten de stad; de gemeente verschuift van regisseren naar faciliteren
    9. Blz. 436 8. Technologische trend: fysieke en digitale werelden komen samen ; de digitale wereld wordt steeds ‘echter’
    10. Blz. 437 9. Trend: verdere verduurzaming en digitalisering/informatisering bij mobiliteit
    11. Blz. 438 Bronnen
   2. Blz. 439 Toelichting financiële begrippen
    1. Blz. 440 Toelichting financiële begrippen
    2. Blz. 441 Vervolg toelichting
   3. Blz. 442 Financieel totaaloverzicht
    1. Blz. 443 Financieel totaaloverzicht
   4. Blz. 444 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 445 Reserves
    2. Blz. 446 Voorzieningen
    3. Blz. 447 Toelichting
   5. Blz. 448 Overzicht beschikbare kredieten
    1. Blz. 449 Geraamde investeringen
   6. Blz. 450 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen
    1. Blz. 451 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen
   7. Blz. 452 Landelijke taakvelden en indicatoren
    1. Blz. 453 Inleiding
    2. Blz. 454 Landelijke taakvelden
    3. Blz. 455 Landelijke Indicatoren
    4. Blz. 456 Verdeling taakvelden over programma's
   8. Blz. 457 Klachten
    1. Blz. 458 Overzicht Klachten 2020
    2. Blz. 459 Overzicht klachten 2021
  6. Blz. 460 Duurzaamheid
   1. Blz. 461 Stoplichtenschema Uitvoeringsprogramma 2021
    1. Blz. 462 Evaluatie 2021 per thema uitvoeringsprogramma's klimaat, bodem en lucht/geluid/externe veiligheid
    2. Blz. 463 Stoplichtenschema
   2. Blz. 464 Voortgang uitvoeringsprogramma's milieu 2021
    1. Blz. 465 1. Uitvoeringsprogramma Klimaat
    2. Blz. 466 1.1 Schone en zuinige mobiliteit
    3. Blz. 467 1.2 Duurzame energieproductie
    4. Blz. 468 1.3 Duurzame Overheid
    5. Blz. 469 1.4 Gebouwde omgeving
    6. Blz. 470 1.5 Duurzaam Ondernemen
    7. Blz. 471 1.6 Klimaatadaptie
    8. Blz. 472 1.7 Monitoring
    9. Blz. 473 2. Uitvoeringsprogramma Bodem
    10. Blz. 474 2.1 Spoedlocaties
    11. Blz. 475 2.2 Thema's uit bodemmasterplan: ruimte, energie en bodem
    12. Blz. 476 3. Uitvoeringsprogramma Lucht / externe veiligheid / geluid
    13. Blz. 477 3.1 Externe veiligheid
    14. Blz. 478 3.2 Geluid
    15. Blz. 479 3.3 Lucht
   3. Blz. 480 Duurzaamheidsmonitor 2021
    1. Blz. 481 Duurzaamheidsmonitor 'Breda 2030'
    2. Blz. 482 Voorwoord
    3. Blz. 483 Afval
    4. Blz. 484 Bodem en ondergrond
    5. Blz. 485 Energie en klimaatmitigatie
    6. Blz. 486 Duurzame mobiliteit
    7. Blz. 487 Klimaatadaptie
    8. Blz. 488 Geluid
    9. Blz. 489 Geur
    10. Blz. 490 Natuur en ecologie
    11. Blz. 491 Luchtkwaliteit
    12. Blz. 492 Duurzame overheid
    13. Blz. 493 Asbest
   4. Blz. 494 Colofon
    1. Blz. 495 Proclaimer
    2. Blz. 496 Auteursrecht
    3. Blz. 497 Links naar andere websites
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap