Een brief aan alle Bredanaars

Beste Bredanaars,

In 2022 was de coronacrisis eindelijk voorbij. De maatregelen werden afgeschaft en de samenleving kon weer op gang komen. Dat ging niet vanzelf. De gemeente heeft inwoners en organisaties geholpen die door de coronacrisis in de problemen waren gekomen. Denk aan de horeca, theaters, musea en evenementen. Corona heeft ook kansen gebracht: we hebben nu meer aandacht voor gezondheid, gezond leven en bewegen.

We kregen in 2022 te maken met nieuwe uitdagingen, zoals de energiecrisis. De gemeente ondersteunde inwoners die het financieel moeilijk hadden. In 2022 brak ook de oorlog in Oekraïne uit. De gemeente en de inwoners van Breda hebben er samen voor gezorgd dat vluchtelingen uit Oekraïne hier onderdak kregen en zich welkom voelden.

Breda kreeg in 2022 ook een nieuwe gemeenteraad. Zij maakten nieuwe afspraken in het bestuursakkoord ‘Dichtbij doen, samen sterk vooruit.’ Hieronder leest u wat we in 2022 zoal hebben bereikt.

Programma 1 Vitaal en sociaal

In 2022 bleek opnieuw hoe krachtig de Bredase samenleving is. We vingen honderden Oekraïense vluchtelingen op en zorgden er daarnaast voor dat onze inwoners de ondersteuning kregen die ze nodig hadden. We hielpen mensen door de energiecrisis heen en boden actief onze hulp aan bij schulden. Verder zorgden we voor meer gelijke kansen voor iedereen.

Vluchtelingen
In 2022 kwamen honderden Oekraïense vluchtelingen naar Breda. Samen met onze inwoners vingen we deze mensen op.

Hulp bij schulden
De gemeente helpt inwoners met schulden. Begin 2023 openden we daarvoor het Financieel Expertisecentrum. Inwoners die in de problemen komen door de hoge energieprijzen, ondersteunen we financieel.

Kansen bevorderen
In de Bredase wijken startten we met activiteiten om de kansen van inwoners te vergroten. Inwoners en professionals maakten hier afspraken over binnen het programma Verbeter Breda. In 2022 stelden ze gezamenlijk doelen op die ze de komende jaren willen halen. Deze doelen zijn vastgelegd in het Pact van Breda deel 2.

Extra ondersteuning voor kwetsbare Bredanaars
In 2022 zijn meer inwoners van Breda financieel kwetsbaar geworden. Dat kwam door de verslechterde economie, de hoge inflatie en de energiecrisis. De gemeente ondersteunde deze mensen zo goed mogelijk.

Een plek voor werkzoekenden
In de Haagse Beemden is het Meet & Match Centrum geopend. Dit centrum helpt mensen met een bijstandsuitkering om weer aan het werk te gaan.

Jongeren Perspectief Fonds
In 2022 hebben we het Jongeren Perspectief Fonds opgericht. Jongeren met geldproblemen krijgen zo een tweede kans.
 
Opening van de doorstroomvoorziening
De nieuwe doorstroomvoorziening (DSV) voor dak- en thuislozen is in 2022 geopend. Daarmee bieden we mensen een veilige plek om tot rust te komen en verder te herstellen.

La Vuelta
La Vuelta was een geweldig evenement. Over de hele wereld zagen mensen hoe mooi Breda is. We werkten ook samen met Spaanse organisaties, zoals het Prado Museum in Madrid.

Herdenkingsplek voor veteranen
Het Nationaal Comité Veteranendag vroeg gemeenten om een Witte Anjer Perkje aan te leggen. Die speciale plek is bedoeld om veteranen te bedanken, te eren en te waarderen. Breda heeft zo’n plek aangelegd in het Valkenberg.

Programma 2 Ondernemend Breda

We willen dat de economie van Breda ook in de toekomst interessant en concurrerend blijft. Daarom letten we goed op de ontwikkelingen in de wereld. In 2022 lieten we zien dat Breda dé stad is voor bedrijven die goed zijn in technologie en creativiteit. Daarnaast zorgen we ervoor dat de scholen in Breda mensen opleiden voor werk met toekomst. We houden ook contact met andere steden, regio’s en organisaties in Europa.

Digiwerkplaats
In 2022 hielpen we startende ondernemers in het mkb om meer digitaal te gaan werken. Zij konden daarvoor deelnemen aan de Digiwerkplaats.

B’WISE
Bij B'WISE kunnen nieuwe bedrijven zich vestigen en met elkaar samenwerken om nieuwe ideeën uit te werken. Studenten kunnen daar relevante praktijkervaring opdoen.

Ondernemen in Breda
We onderzoeken hoe we onze bedrijventerreinen beter kunnen inzetten. Daarnaast spreken we samen met ondernemers en betrokkenen nieuwe regels af voor permanente terrassen.

Deltaplan Onderwijs en Arbeidsmarkt
We willen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nog beter op elkaar aan laten sluiten. Dat doen we met het Deltaplan Onderwijs en Arbeidsmarkt, waar we in 2022 mee zijn begonnen.

Lokale aanpak van digitale inclusie
In 2022 ondertekende de gemeente Breda het manifest 'Lokale aanpak digitale inclusie'. Zo zorgen we ervoor dat er aandacht blijft voor mensen die niet vertrouwd zijn met digitale technologie.

Theaters, musea en evenementen
Toen de coronacrisis voorbij was, konden theaters en musea weer open. Ook de evenementen in Breda konden weer doorgaan. Daarmee waren hun (financiële) problemen helaas niet meteen opgelost. We bleven hen daarom financieel ondersteunen. 

Samenwerking met Vlaanderen
In 2022 spraken we met Turnhout en Hoogstraten om te kijken of we in de toekomst meer kunnen samenwerken.

Samenwerking met Lviv
We willen meer samenwerken met de Oekraïense stad Lviv. De overeenkomst daarvoor konden we door de oorlog nog niet samen ondertekenen. Dat doen we begin 2024. De overeenkomst is voor 5 jaar. Daarna beslissen we of we nog langer willen samenwerken.

Programma 3 Duurzaam wonen

Ook in Breda zijn veel extra huizen nodig. We hebben duidelijke afspraken gemaakt over de bouw van 6.000 huizen. Alle bouwplannen moeten een aanwinst zijn voor de stad en passen binnen de Omgevingsvisie 2040. Daar hebben we de bestemmingsplannen alvast op aangepast.

We pakten afgelopen jaar meerdere wegen en fietspaden aan om Breda beter bereikbaar te maken. De komende jaren gaan we daarmee verder. We willen mensen na laten denken over de manier waarop ze reizen: met de auto of toch met de fiets, de bus of te voet?

Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening
In 2022 kreeg Breda geld van het Rijk voor 2 grote bouwprojecten: € 25 miljoen voor het Chassékwartier en € 49,7 miljoen voor ’t Zoet. Dit geld investeert de gemeente onder andere in goede wegen, fiets- en wandelroutes en goed openbaar vervoer. Daarnaast zijn we in 2022 gestart met een aantal andere projecten in de stad, zoals het Talentencentrum en de Nieuwe Mark. Met het Talentencentrum willen we talentvolle sporters de kans bieden om zichzelf te ontwikkelen. Voor de aanleg van de Nieuwe Mark zijn we begonnen met fase 1. Daarbij verdiepen we de Nieuwe Mark tussen de Haven en de Waterstraat.

Opvang en huisvesting vluchtelingen, asielzoekers en statushouders
We hebben in 2022 vluchtelingen, asielzoekers en statushouders welkom geheten in Breda. De Koepel werd het thuis voor 390 Oekraïense vluchtelingen en 72 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Vanaf maart 2023 kunnen we nog eens 200 extra Oekraïense vluchtelingen opvangen. Samen met de woningcorporaties en Vluchtelingenwerk vonden we voor alle statushouders een nieuw thuis. 

Energiepakket ondersteunt Bredanaars
In 2022 stelden we € 8,5 miljoen beschikbaar voor de financiële ondersteuning van inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen. Dit geld is een aanvulling op de landelijke ondersteuning.

Verduurzaming woningen Doornbos-Linie en Hoge Vucht
In 2022 zijn we gestart om woningen in Doornbos-Linie en de Hoge Vucht te verduurzamen. Hiervoor ontvangen we een subsidie van het Rijk. In 2023 gaan we hiermee verder.

Lobby treintraject Breda – Amsterdam
We willen dat de intercity tussen Breda en Amsterdam blijft rijden. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om dit te regelen met de NS.

Fietsparkeren
We willen het makkelijker maken om fietsen te stallen. Daarom hebben we in 2022 extra stallingen ingezet bij drukke evenementen, zoals Breda Live en thuiswedstrijden van NAC. Mensen waren hier blij mee en het bleek een geweldige oplossing te zijn.

Actieplan Verkeersveiligheid
Vorig jaar hebben we het actieplan Verkeersveiligheid vastgesteld. We pakten onveilige wegen aan en maakten mensen bewust van hun gedrag op de weg en in de buurt van scholen. Verder zijn we trots op het project IABC-fietstunnel, dat het verkeer veel veiliger heeft gemaakt.

Natuurontwikkeling
We verbeterden in 2022 het leefgebied van de zeldzame boomkikker. Daardoor houdt het gebied ook meer water vast, waarmee we wateroverlast in Breda beperken.

Programma 4 Basis op orde

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om Breda leefbaar, schoon, heel en veilig te houden. Dat viel niet mee door de nasleep van de coronacrisis en nieuwe uitdagingen, zoals de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis.

We hebben in 2022 onze dienstverlening flink verbeterd. Ook maakten we Breda groener en klimaatbestendiger. We gaan de openbare ruimte op een hoger niveau onderhouden.

Mertersempark
Het Mertersempark is in 2022 flink verbeterd. Het park kreeg onder andere een plukroute, een grote speeltuin en een jeu-de-boulesbaan. De buurtbewoners helpen zelf mee om 'hun' park fris, bloemrijk en groen te houden.

Bredase Cyberambassadeurs winnen Hein Roethofprijs
De Bredase Cyberambassadeurs wonnen in 2022 de Hein Roethofprijs. Met deze prijs van € 20.000 kunnen ze hun werk voortzetten en meer inwoners bewust maken van de gevaren van cybercrime.

Tijns Waterplein
De nieuwe waterspeelplek op de Grote Markt is in gebruik genomen. Deze unieke fontein is vernoemd naar Tijn Kolsteren, de jongen die in 2016 onze harten veroverde en heel Nederland de nagels liet lakken.

Subsidie voor vergroening
De gemeente geeft subsidie aan woningeigenaren, huurders, verenigingen van eigenaren en bedrijven die hun omgeving groener willen maken. In 2022 konden ook scholen en bedrijventerreinen hiervoor in aanmerking komen. Het ging in totaal om € 228.000.

Nederlands kampioen tegelwippen
De gemeente Breda werd in 2022 Nederlands kampioen tegelwippen door 198.429 tegels te verwijderen en te vervangen door groen.

Zero Waste-week
We willen in 2030 zwerfafvalvrij zijn. Daarom stimuleren we iedereen om straten en pleinen op te ruimen en opgeruimd te houden. Tijdens de Zero Waste-week lieten we mensen zien hoe je kunt leven zonder afval te veroorzaken.

Wilhelminapark opgeknapt
We maakten het Wilhelminapark groener en veiliger. We legden nieuwe straten, fietspaden en stoepen aan. Ook hebben we parkeerplaatsen verplaatst, vijvers uitgebaggerd, riolen vervangen en groenstroken aangelegd met extra ruimte voor bomen. Het Poolse monument kreeg ook meer ruimte.

Programma 5 Organisatie en financiën
Breda heeft een betrouwbare overheid, die doet wat zij afgesproken heeft en die professioneel werkt. We bewaren de gegevens van onze inwoners en bedrijven op een veilige manier. We doen ons werk elke dag weer nét iets beter en meten wat onze klanten van ons werk vinden.

Breda.nl is vernieuwd
We hebben de website van de gemeente verbeterd. De informatie is daardoor makkelijker te vinden en er is meer ruimte voor nieuws.

Rechtmatigheid
In 2022 werkten we hard aan het verbeterplan Rechtmatigheid. We hebben onze processen voor inkoop, inhuur en subsidies verbeterd.

Organisatieontwikkeling
We zijn bezig om de gemeentelijke organisatie verder te ontwikkelen. Begin 2023 presenteren we een plan waarin we laten zien hoe we dit de komende jaren willen aanpakken.

Strategisch investeringsplan
In 2022 hebben we het Strategisch Investeringsplan (SIP) verder ontwikkeld. Deze nieuwe manier van werken is ook opgenomen in de begroting 2023.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders