Brief aan alle Bredanaars

Beste Bredanaars,

Breda en onze dorpen zijn prachtig. Veel mensen vinden het fijn om hier te wonen, te werken en te ondernemen. Het gaat goed met Breda en dat willen we graag zo houden. Daarom maken we plannen voor 2025. We kijken wat Breda wil en nodig heeft. En we houden we rekening met het geld dat we de komende jaren ontvangen. In deze brief leest u hier meer over.

Gemeente krijgt geld van het Rijk en van onze inwoners
Laten we maar meteen eerlijk zijn: Breda moet bezuinigen. Dat komt doordat we de komende jaren minder geld krijgen. De gemeente krijgt vooral geld van haar inwoners en van het Rijk. Inwoners betalen bijvoorbeeld belasting over hun huis. Ook betalen we om in de stad te parkeren. Het Rijk geeft alle gemeenten geld om hun werk te kunnen doen. Met dat geld betaalt de gemeente van alles: speeltuinen, het onderhoud van de straat en uitkeringen, zoals de bijstand. De gemeente betaalt ook voor hulp, zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen (Wmo).

Gemeente krijgt minder geld en heeft meer kosten
Het Rijk heeft besloten dat alle gemeenten minder geld krijgen. Dat voelen we. Vooral omdat onze kosten juist toenemen. Onze stad en de dorpen groeien. Al die nieuwe inwoners willen ergens kunnen wonen en werken. In nieuwe buurten zijn straten, plantsoenen en lantaarnpalen nodig. Ook op andere plekken moeten we de bomen, de riolering en de verkeerslichten onderhouden. We worden met z’n allen steeds ouder. Daardoor hebben meer Bredanaars hulp nodig. Hoe gaan we dat allemaal doen met minder geld? We moeten keuzes maken. Dus kijken we naar wat we moeten doen, wat we kunnen doen en wat we willen doen.

Moeten, kunnen …
We moeten bijvoorbeeld bijstand uitkeren. Dat blijven we dus gewoon doen. We moeten onze wegen strooien als het glad is. En we moeten afval ophalen. Ook dat blijven we gewoon doen. We kunnen ook dingen anders doen. We trekken bijvoorbeeld de tijden en bedragen voor betaald parkeren zo veel mogelijk gelijk. Dat levert minder fouten en meer geld op. De Onroerendezaakbelasting gaat met 6% omhoog omdat onze kosten gestegen zijn. En we gaan jongeren die hulp nodig hebben vaker in groepjes begeleiden in plaats van één op één.

En willen
We maken deze keuzes omdat Breda wil groeien en zich verder wil ontwikkelen. Want onze kinderen en de generaties daarna willen ook fijn wonen en werken in Breda. Daarom vinden we cultuur, nieuwe soorten werk en een veilige stad heel belangrijk. We blijven mensen met weinig inkomen ondersteunen. En we werken aan een prettige, duurzame en groene stad in een park waar we trots op zijn.

We doen het samen
Voor de grote uitdagingen van de komende jaren staan we samen: gemeente, inwoners en ondernemers. Daarom kijken we wat iedereen zelf kan doen en waar hulp van de gemeente bij nodig is. We gaan ook binnen de gemeente slimmer samenwerken. Verder willen we inwoners eerder en beter helpen om problemen met hun gezondheid en met schulden te voorkomen. Hiermee kunnen we geld besparen.

Toekomst
We maken duidelijke keuzes om met minder geld verder te werken aan de toekomst van Breda. Zo is Breda ook later een aantrekkelijke en veilige plek waar mensen met plezier wonen, werken en ondernemen. Daar gaan we samen voor zorgen.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders