Een brief aan alle Bredanaars

Beste Bredanaars,

Drie jaar geleden kreeg Breda een nieuw gemeentebestuur. Onze plannen voor Breda hebben we toen samengevat als Lef en Liefde. Lef omdat onze plannen ambitieus waren. En Liefde omdat we houden van Breda, haar dorpen en vooral haar inwoners. Samen maken we van Breda een grenzeloze, groene en gastvrije stad. In 2022 maakt het huidige gemeentebestuur haar plannen af.

Breda krabbelt weer op na de coronacrisis. Daarom blijven we de schouders eronder zetten. We kijken naar de toekomst. Hoe kunnen we de stad verder helpen? In deze begroting maken we keuzes die ervoor zorgen dat er ook de komende jaren voldoende geld is. Zo kan ook het nieuwe gemeentebestuur straks zijn eigen plannen maken. De afgelopen tijd hebben we ook onze eigen organisatie verbeterd. Daardoor zijn we klaar voor de toekomst.

In 2022 werken we verder aan zaken waar onze inwoners last van hebben. Het is bijvoorbeeld moeilijk om in Breda een huis te vinden. Sommige wegen zijn onveilig en op sommige plaatsen is het te druk op de weg. Veel mensen hebben nog steeds last van de lockdowns. Zij voelen zich bijvoorbeeld eenzaam. Ook veel ondernemers hebben last gehad van corona. We weten nu nog niet wat het gevolg daarvan is voor de binnenstad en het aantal banen. De gemeente blijft inwoners en ondernemers daarom helpen. We kijken ook waar we geld van de regering voor kunnen krijgen. Bijvoorbeeld om de ventilatie op scholen te verbeteren. Of om de binnenstad te ontwikkelen. We zetten ook geld apart om de noordelijke rondweg te verbeteren.

De gemeente wil inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Breda helpen. We verbeteren onze dienstverlening en helpen mensen die goede ideeën hebben. We kijken de komende jaren bijvoorbeeld samen met de inwoners van Bavel naar alle ontwikkelingen die op het dorp afkomen. In 2022 willen we ook de minder krachtige wijken in de stad verder verbeteren. Daarbij kijken we onder andere naar de banen en de jeugd in die wijken. We gaan 1500 huizen in Doornbos Linie en de Hoge Vucht duurzaam maken. Samen met de stad werken we hard aan de energietransitie.

We hebben aandacht voor ondernemers en de culturele sector. Zij hadden veel last van de coronacrisis. Het gaat nu weer beter met de Bredase economie, mede door steunpakketten van de gemeente en de regering. Veel minder mensen zijn nu werkloos en veel bedrijven zoeken nieuw personeel. Dat is lastig en dat merken we ook bij de gemeente zelf. De mensen die we zoeken, zijn niet altijd te vinden. We blijven alle bedrijven in Breda steunen die het zwaar hebben. Tegelijk zien we dat corona ook voor kansen heeft gezorgd. We werken nu bijvoorbeeld veel meer digitaal. Daarom nemen we maatregelen, zodat we ook in de toekomst soepel digitaal kunnen blijven werken.

Breda wordt steeds groener en duurzamer. We bouwen verder aan de stad en zorgen voor meer betaalbare en toekomstbestendige huizen. In 2022 zetten we ook stappen om minder CO2 uit te stoten en meer laadpalen aan te leggen. We starten met het doortrekken van de Nieuwe Mark en gaan extra bomen planten. We helpen mensen met ideeën voor meer gezondheid, gezond leven en bewegen.

We zijn een gastvrije stad waarin mensen voor elkaar zorgen. We willen dat iedereen mee kan doen, ook mensen die arm of eenzaam zijn. Daarom brengen we mensen bij elkaar en steunen we goede ideeën in de stad. Het was in coronatijd niet makkelijk om mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn we trots op programma’s als SummerVibes, WinterChills, Winterlicht en Breda Buiten. We gaan hier graag mee door.

Met vriendelijke groet,
Het college van Burgemeester en Wethouders