Voorwoord

Voor u ligt de bestuursrapportage 2023. In de bestuursrapportage maakt het college van burgemeester en wethouders de veranderingen en afwijkingen inzichtelijk ten opzichte van de begroting 2023. 

Het eerste jaar van het nieuwe college is achter de rug. Vorig jaar is met trots het bestuursakkoord ‘Dichtbij Doen, Samen Sterk Vooruit’ gepresenteerd waarin is afgesproken wat we de komende vier jaar gaan doen in Breda. In de begroting 2023 hebben we de financiële vertaling gemaakt van het bestuursakkoord. Hierbij keken we als college in ons eerste volledige jaar vooruit hoe we invulling geven aan de doelen in het bestuursakkoord. 

We zaten nog midden in het herstel van de coronacrisis, toen de volgende crisis zich alweer voordeed. Door de oorlog in Oekraïne stegen de prijzen en kregen we te maken met een energiecrisis. Als gemeente hebben we geprobeerd om onze inwoners, instellingen en bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen. We zijn trots op onze sterke en veerkrachtige stad. De uitdagingen liggen nog niet achter ons, maar we hebben er vertrouwen in dat Breda zich hier doorheen slaat. De voortdurende oorlog zorgde er ook voor dat we in Breda meer Oekraïners een veilig thuis hebben geboden en nog steeds kunnen bieden.

Ook andere maatschappelijke ontwikkelingen zijn natuurlijk van invloed op de uitvoering van de begroting. Zo zien we een voortdurende stikstofcrisis, tekorten aan bouwmaterialen en inflatie die van invloed zijn op de bouwprojecten. We hebben nog steeds te maken met een krappe arbeidsmarkt die de gemeentelijke organisatie, maar ook de ondernemers in de stad treft. Daarnaast zorgen de inflatie en toegenomen prijzen ervoor dat er meer inwoners gebruik moeten maken van de gemeentelijke voorzieningen. Naast de maatschappelijke veranderingen hadden we als college ook te maken met politieke ontwikkelingen. De val van kabinet Rutte IV en het aanstaande vertrek van de minister-president brengt voor de lokale politiek onzekerheid met zich mee. 

Samen met de raad, onze inwoners en partners proberen we zo flexibel mogelijk in te spelen op dat wat op ons afkomt. We kijken er met trots op terug hoe dit in de eerste maanden van 2023 is gelukt en gaan in onze vernieuwde samenstelling binnenkort met uw raad aan de slag om in de begroting een solide basis neer te leggen voor 2024.